วิธีการใช้งาน MT5 เบื้องต้น (PC)

  • การ Login เข้าโปรแกรม
  • การค่า Template พื้นฐาน
  • การใช้ indicator พื้นฐาน
  • การสั่งซื้อขาย (เทรด)
  • การเพิ่มปุ่ม OneClike
  • การตั้ง ซื้อ -ขาย อัตโนมัติ