วิเคราะห์กราฟ Forex ตามสไตล์การเทรด

บทวิเคราะห์ Forex เป็นมุมมอง การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามหลักการ และใช้เครื่องมือคำนวณทางสถิติ  ไม่สามารถการันตีความถูกต้องได้ 100%  ผู้ลงทุนควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด Forex มาก่อน ควรลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้เท่านั้น

สำหรับวิธีการดู กราฟวิเคราะห์ อ่านได้ที่บทความ “วิธีดูกราฟวิเคราะห์ Forex In Thai