เทรดแบบ ไม่มี Requote (รี-โควท) exness ก็ทำได้ Skip to main content

เทรดแบบ ไม่มี Requote (รี-โควท) exness ก็ทำได้

Requote (รี-โควท) เกิดในกรณีที่เราทำการเปิดสัญญา Buy หรือ Sell แล้ว แต่ระบบไม่สามารถเปิดคำสั่งตามราคาที่เราต้องการได้ และแจ้งให้เราทราบว่าราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ มักเกิดในช่วงที่ราคามีความผันผวนสูง เช่นตอนที่มีข่าวสำคัญประกาศออกมา

รูปตัวอย่างกรณีเกิด requote

 

วิธีแก้ สำหรับบัญชี mini และ classic ถ้าเราไม่อย่างให้เกิด requote แค่เปลี่ยนไปเทรดสกุลเงินที่มีตัวกำกับลงท้ายด้วย k
ยกตัวอย่าง ถ้าเราเทรดคู่เงิน EURUSDm ก็เปลี่ยนไปเทรด EURUSDk แทน ราคาจะเหมือนกัน แต่คู่เงินที่มีตัวกำกับลงท้ายด้วย k จะไม่มีการ requote

 

ข้อแตกต่าง เกี่ยวกับตัวกำกับลงท้าย m,k,f
อ่านต่อที่นี่ : https://exnessforexinthai.blogspot.com/2018/01/eurusdm-eurusdk-eurusdf.html