Category: พื้นฐาน

doc forex verify

เอกสารใช้สำหรับเปิดบัญชีเทรด forex มีอะไรบ้าง

ในการยืนยันเอกสารเพื่อเปิดบัญชี forex  ให้ใช้กล้องดิจิตอล หรือ กล้องมือถือ...

indicator zigzag rsi

Indicator Zigzag & RSI ประโยชน์การนำไปใช้

บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึง กลยุทธ์การเทรด Forex หรือการเก็งกำไรค่าเงินด้วยการใช้  Zigzag และ RSI...

เทคนิคเทรด forex ด้วย momentum 30

เทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัม

เป็นอีกกลยุทธ์ทางเทคนิคหนึ่งของการการเทรด Forex โดยอาศัยโมเมนตัม (Momentum) ประกอบกับ SMA และ RSI ...

Alligator SMA strategy

เทคนิคเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ Alligator

กลยุทธ์ Alligatorระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน...

Volatility channel breakout forexinthai

เทคนิคเทรด forex ด้วยกลยุทธ์ Volatility channel breakout

กลยุทธ์ Volatility channel breakout ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไป คู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน...

forex เล่นยังไง

Forex เล่นยังไง ? 5 ข้อสำคัญที่นักเทรดต้องรู้

ปัจจุบันนี้ ตลาด Forex หรือตลาดซื้อขายค่าเงินต่างประเทศ ยังคงดูใหม่อยู่...