Category: แจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ

forex talk show cover

งาน Forex talk show 2020 ฟรีทุกที่นั่ง!

วันที่จัดงาน : อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13.00 – 17.00 น. (เพิ่มลงในปฏิทิน) สถานที่จัดงาน : Thai CC ติด BTS...

งาน traders fair 2020 thailand

งาน Traders Fair & Gala Night 2020

วันที่จัดงาน: เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เริ่ม 9:30 – 22:00 น.   (เพิ่มลงในปฏิทิน) สถานที่จัดงาน:  กรุงเทพฯ...