January, 2018 | Forex In Thai Skip to main content

หาโอกาสที่เหมาะ แล้วเจาะตลาด

กลยุทธ์นี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The right moment เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เข้าใจง่ายๆ ไม่มีอะไรชับช้อน ซึ่งใช้อินดี้ที่บ่งบอกถึงแรงซื้อที่มากเกินไป หรือแรงขายที่มากเกินไป นั่นก็คือ  BB พร้อมกับตัวช่วยอีกสองตัวคือ Williams และ RSI จากนั้นก็มาเรียนรู้ว่า เราควรจะจัดการกับมันยังงัยดี?? ไปกันเลยครับ!

Read More