December, 2018 | Forex In Thai Skip to main content
Passive Income 2019

4 วิธีให้เงินทำงานแทนเรา Passive Income

ก่อนจะพูดถึงวิธีให้เงินทำงานแทนเรา ทั้ง 4 วิธี  เรามารู้จักประเภทการสร้างรายได้แบบต่าง ๆ กันก่อนดีกว่าครับ การสร้างรายได้นั้นมี 2 ประเภท คือ  รายได้หลัก กับ รายได้ทางอ้อม

รายได้หลัก (Active Income)  คือ รายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำงาน ต้องใช้เวลา หากหยุดทำงาน รายได้ก็จะหายไปทันที เช่น งานประจำ, งานรับจ้าง, งานขายของ ล้วนเป็น Active Income ทั้งนั้น

รายได้ทางอ้อม (Passive Income) คือ รายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงิน แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้

เรามาดูกันเลยดี ว่า  4 วิธีใช้เงินหาเงินเพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income มีอะไรบ้าง

1. สร้างรายได้จากอินเตอร์เน็ตผ่าน Affiliate Marketing วิธีนี้เริ่มจากโปรโมตสินค้า บริการ หรือเว็บไซต์ ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต และสร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การคลิกลิงค์ การขายสินค้า หรือแม้แต่การสมัครสมาชิก โดยเราจะได้ค่านายหน้าตามแต่เปอร์เซ็นต์ที่เจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผู้กำหนด  

Read More

แจกฟรี หนังสือ Forex การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หนังสือ วิเคราะห์ทางเทคนิค Techinical Analysis

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉพาะที่เขียนโดยคุณ สุรชัย ไชยรังสินันท์   จากประสบการณ์ของตนเอกว่า 10 ปี หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียนเสร็จสมบูรณ์ยาวนานถึง 3 ปี แต่ที่น่าเศร้าและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งคือ หลังจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกเป็นรูปเล่มครั้งแรกได้ไม่นาน คุณสุรชัย ไชยรังสินันท์ ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมย์ของคุณสุรชัย ไชยรังสินันท์ บริษัท เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด จึงได้นำหนังสือต้นฉบับมานำเสนอในรูปแบบ E-book (ไฟล์ pdf) เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านเทคนิคคอล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Read More