FBS กำหนดการจัดกิจกรรมการศึกษา FOREX ปี 2019 Skip to main content

FBS กำหนดการจัดกิจกรรมการศึกษา FOREX ปี 2019

เนื่องจากทีมงาน FBS ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเทรดเดอร์ จึงได้เตรียมบทเรียนที่น่าสนใจมากมายซึ่งครอบคลุมเรื่องราวเนื้อหาต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับการเทรด นักลงทุนสามารถเลือกรับตารางเรียนประจำเดือน มิถุนายนได้จากสำนักงาน FBS ในท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด

กำหนดการจัดกิจกรรมการศึกษา FOREX ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัน/เวลา/กำหนดการ (คอร์ส)

กิจกรรมการศึกษา forex วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดชลบุรี
กิจกรรมการศึกษา forex วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดแพร่
กิจกรรมการศึกษา forex วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดเพรชบูรณ์
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดพิจิตร
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดพิจิตร
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการศึกษา forex โซนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการศึกษา forex โซนกรุงเทพ (ราดพร้าว)
กิจกรรมการศึกษา forex โซนกรุงเทพ (ลาดพร้าว)
กิจกรรมการศึกษา forex โซนภาคเหนือ(เชียงใหม่)
กิจกรรมการศึกษา forex โซนภาคเหนือ(เชียงใหม่)