วิเคราะห์กราฟ Forex สายเล่นสั้น (Timeframe M15,M30,H1)

Euro / U.S. Dollar

Update  @ 13:01(4/6/2020) fx signals 200604 signal signal forex daily 5

Source: https://www.tradingview.com/ เครดิต: Reitak, FPMarkets, Fisher_Fx, Trade24Fx, Fx-jomic, Momantic_FX, Jin_LCMSTraders, nmkvijay, VincePrince, TayFx, Houston, Texas 🇨🇱, PolarHusk, tntsunrise, VasilyPonomarev, Romeo_Deris, Taiwan_Bear, CryptoCubic, nwike, KlejdiCuni, GWBFX, Lingrid, ProjectSyndicate, EXCAVO, transparent-fx, LCFXpro, HOOPFOOD, Yuriy_Bishko, DeGRAM, Cryptorphic, Alexander_Nikitin, Trader2theMax, Forex_Monster, Purich, TRADiNG_hub