Tag: , ,

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

คู่ระยะเวลาที่แนะนำ M15 ตราสาร: กลยุทธ์เหมาะสมกับตราสารทั้งหมด กรอบเวลา: M15 และเหนือกว่า...

กลยุทธ์เทรด forex forex bollinger bands

กลยุทธ์เทรด forex 0-1-2 , Bollinger Bands และวิธีตั้งค่า

สำหรับกลยุทธ์เทรด forex นี้  ฝรั่งเรียกว่า “One-Two” แต่เนื่องจากการนับมันต้องเริ่มจากศูนย์...

กลยุทธ์เก็บสูง-ต่ำ จากสามแท่ง

สำหรับกลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะง่ายมาก เป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอะไรซับช้อน เทรดที่กราฟเปล่าได้เลย...