Tag: , ,

เราจะรู้แท่งเทียนต่อไปข้างหน้าว่ามันน่าจะขึ้นหรือลงได้อย่างไร

เทรดเดอร์หลายๆท่านไม่ว่าจะมือใหม่ หรือมือเก่า(บางท่าน) […]

4 Forex Trading Strategy

4 รูปแบบ กลยุทธ์การเทรด Forex

จริตหรือนิสัยตามธรรมชาติของคนเรานั้น ค่อนข้างจะไม่เหมือ […]

กฏและหลักการของ Dow

ทฤษฎีดาว ( Dow Theory)  Dow Theory หรือที่เรียกว่าทฤษฎี […]