Category: มือใหม่

Forex เริ่มต้น และวิธีการ เทรด Forex สำหรับมือใหม่

วิธีการ เทรด Forex เริ่มต้นยังไง, มือใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่สนใจการเก็งกำไรในตลาด forex แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไร หรือ เทรด forex...