เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service) Skip to main content

เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

ข้อมูลลิขสิทธิ์

บทความเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ forexinthai.com แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับความคุ้มครอง และมีผลบังคับใช้ทันที ตามพระราชบัญญิติลิขสิทธิ์ โปรดทราบว่า forexinthai.com มีนโยบายที่จะดำเนินคดีถึงที่สุด กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

forexinthai protection dmca

การอนุญาตให้นำไปเผยแพร่

  • อนุญาตให้ นำไปเผยแผร่ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีลิงค์ที่มาของเนื้อหา  หรือ URL ของ forexinthai.com
  • ห้ามมิให้ คัดลอก,แอบอ้าง,นำไปใช้ทางการค้า หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงผลกำไร

 

ข้อตกลงในการใช้งาน

โฆษณา,Banner

ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บไซต์ อันได้แก่ Banner,ข่าวประชาสัมพันธ์,ข้อเสนอและการทำธุรกรรมใดๆผ่าน Broker นั้น เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของ forexinthai.com โดย forexinthai.com เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้พื้นที่ในการแสดงโฆษณา,เนื้อหาดังกล่าวเพียงเท่านั้น ซึ่ง forexinthai.com ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท,กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่ลงโฆษณา แต่อย่างใด

 

การใช้งานเว็บไซต์

  • ท่านตกลงและยอมรับว่า forexinthai.com เป็นเพียงเว็บไซต์ ให้ข้อมูลข่าวสาร,ความรู้เท่านั้น ซึ่งไม่มีบริการรับลงทุน ,ไม่มีการระดมทุน ,ไม่มีบริการรับฝาก/ถอนไม่มีการชักชวน และไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลลับส่วนตัวของท่าน
  • ท่านตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตลาด Forex และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Leverage นั้นมีความเสี่ยงสูงโดยท่านอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุน ซึ่ง forexinthai.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

 

บทวิเคราะห์ตลาด Forex

ท่านตกลงและยอมรับว่า บทวิเคราะห์ตลาด Forex บนเว็บไซต์ เป็นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด และไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดๆทั้งสิ้น

 

การจัดอันดับโบรกเกอร์

โปรดทราบว่า เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ forexinthai.com ที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์นั้นไม่ได้เป็นการโฆษณา,หรือชักชวนให้เข้าร่วมในการลงทุนแต่อย่างใด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบ การจัดอันดับเป็นเพียงการใช้ตัวแปรทดสอบตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนไม่สามารถใช้เป็นตัวตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนดีกว่ากัน และไม่สามารถใช้เป็นตัวสินได้ว่าโบรกเกอร์ไหนไม่ดีเนื่องจากแต่ละโบรกเกอร์นั้น ย่อมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้งานโบรกเกอร์ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่ง forexinthai.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาด,ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว

 

เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ forexinthai.com ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ทั้งหมด เนื้อหาบางส่วนแปลมาจากภาษาต่างประเทศ เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อให้ข้อมูลอัพเดททันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งอาจความล่าช้า,ความผิดพลาดได้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว