Category: เหตุการณ์สำคัญ

covid 19

เหตุการณ์สำคัญ: ไวรัส Covid 19 ตลาดสะเทือนทั่วโลก

ไวรัสโคโรน่า หรือ ในชื่อใหม่เรียกว่า โควิด 19  ระบาดไปทั่วโลก ทำตลาดเงินทุนสะเทือนไปทั่ว ณ...