⋆ การถอนเงิน pepperstone ด้วยธนาคารไทยออนไลน์
Skip to main content

การถอนเงิน pepperstone ด้วยธนาคารไทยออนไลน์

ล็อคอินไปยังพื้นที่ของสมาชิก >> เลือก Smartway System

แล้วระบบจะรันไปสู่หน้า ให้เลือกบัญชีเทรดที่ต้องการถอน >> ใส่จำนวนเงิน >> แล้วคลิกต่อไป

มาสู่หน้าให้ข้อกรอกมูล (กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ประกอบด้วย ชื่อธนาคาร >> ชื่อเจ้าของบัญชีที่รับโอน >> หมายเลขบัญชีผู้รับโอน >> กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม(ไม่กรอกก็ได้) >> คลิกต่อไป

ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหม แล้วคลิกต่อไป

จากนั้นระบบจะส่งคำสั่งการถอนเงินมาทางอีเมล ให้เราไปเช็คอีเมล แล้วคลิกอนุมัติการถอน

เมื่อคลิกอนุมัติแล้ว ระบบจะรันมาสู้หน้าพื้นที่ของสมาชิก แจ้งว่าการถอนเรียบร้อยแล้ว เงินจะเข้าบัญชีไม่เกิน 2 วันทำการนั่นเอง