Tag: , , , ,

Forex คืออะไร ?

Forex คืออะไร สำหรับมือใหม่

Forex (ฟอเร็กซ์) ย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange Market คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ...