interest rates อัตราดอกเบี้ยกับวงจรเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยกับวงจรเศรษฐกิจ

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,734

อัตราดอกเบี้ยกับวงจรเศรษฐกิจ ,อัตราดอกเบี้ยคืออะไร กำหนดโดยใคร?
อัตราดอกเบี้ยคือ ตัวเลขอัตราส่วนร้อยล่ะต่อปีที่ใช้ในการคำนวณการฝากหรือกู้ยืม กำหนดขึ้นโดยธนาคารกลาง หรือ กนง.

 

ซึ่งการปรับให้ลดลง-หรือเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั้น ส่งผลโดยตรงกับการเงินในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการกำหนดทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าหรืออ่อนค่า

 

อัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญอย่างไร 

อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการเงิน (Monetary policy) ซึ่งการปรับ เพิ่ม, ลด, หรือคงเดิมไว้ นั้น ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน เป็นการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนของตลาดให้เติบโต หรือชะลอตัว ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเกิดภาวะร้อนแรง หรือสุ่มเสี่ยงจนเกินไป สรุปง่ายๆก็คือ

  • ลดอัตราดอกเบี้ย = กรณี อัตราเงินเฟ้อต่ำ, คนว่างงานสูง,เพิ่มการลงทุน, ส่งเสริมการจับจ่ายบริโภค ฯล (ปรับขาลงให้ขึ้น)
  • เพิ่มอัตราดอกเบี้ย = กรณี อัตราเงินเฟ้อสูง, จำกัดการใช้จ่าย, ลดการกู้หนียืมสิน เป็นเชิงบังคับประชาชนให้ประหยัด ฯล (ปรับขาขึ้นให้ลง)
  • คงเดิมไว้หากมันกำลังดี หรือยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่ควรจะปรับ (เศรษฐกิจอยู่ตัวกำลังดี)

 

การปรับอัตราดอกเบี้ยมีผลกับวงจรเศรษฐกิจอย่างไร?

ขออธิบายจากภาพแทนนะครับ

เครดิตที่มาของภาพ: https://thailandinvestmentforum.com/2015/03/15/howbanksmove/