April, 2016 | Forex In Thai Skip to main content

กราฟแท่งเทียน 26 รูปแบบ ที่ควรจดจำ

ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น เจ้าของตำรับที่แท้จริงคือชาวญี่ปุ่น เขาคือ Mr.Munehisa Homma ซึ่งมีความเป็นมาคือ

Various-formats-Candlestick-Pattern

เมื่อครั้งก่อนในสมัยอดีตช่วงประมาณ 200 กว่าปี ท่านได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวประสบความสำเร็จ จนร่ำรวย รัฐบาลญี่ปุ่นสมัยนั้นจึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการคลัง โดยท่าน Munehisa Homma เกิดในปี 1724 ในครอบครัวที่ร่ำรวยและทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าข้าวเป็นอย่างยิ่ง มีความเข้าใจในตลาด เข้าถึงและรู้ซึ้งในอารมณ์ของผู้ซื้อเป็นอย่างดี  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล นิสัยของผู้ซื้อ-ผู้ขายในแต่ล่ะครั้ง มาทำการวิจัยในเชิงจิตวิทยา แล้วกำหนดให้อยู่ในรูปแบบแท่งเทียน ทำการเก็บประว้ติและสติถิ จากนั้นนำไปคำนวนศึกษาหาแนวโน้มต่างๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น

เหตุผลโดยสรุป ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมนำกราฟแท่งเทียน (Candlesticks)มาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค เพื่อช่วยในการติดสินใจคือ

  1. กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายเพราะ ประกอบไปด้วย ราคาเปิด (Open Price) , ราคาปิด (Close Price) , ราคาสูงสุด (High Price) , ราคาต่ำสุด (Low Price) โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว
  2. กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง สามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้เป็นอย่างดี
  3. กราฟแท่งเทียนสามารถบอกได้ว่าการซื้อขาย ณ ขณะนั้น ใครมีพลังมากกว่ากันระหว่าง กระทิงกับหมี หรืออีกในหนึ่งก็คือ มีแรงส่งไปทางขึ้นหรือลง นั่นเอง
  4. สามารถบอกได้ว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป มีโอกาสที่กราฟจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหมายความว่า ตัวกราฟแท่งเทียนสามารถอ่านสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีดัชนีอื่นๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซื้อขาย

รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 26 คู่ ที่ควรจดจำ Read More

วิธีดูกราฟแท่งเทียน สำหรับมือใหม่

สำหรับมือใหม่ที่ดูกราฟยังไม่เป็น ในบทความนี้ จะบอกถึงวิธีการดูกราฟแท่งเทียน ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่นิยมใช้มากที่สุด กราฟที่แสดงการเคลื่อนไหวของค่าคู่สกุลเงินที่กำลัง Match กันอยู่ ในโปรแกรมMT4-MT5 หรือจาก server ของผู้ให้บริการ จะมีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ กราฟแท่ง(Bar charts) กราฟแท่งเทียน(Candlestick) และกราฟเส้น (Line charts)  

ตัวอย่าง การแสดงของกราฟทั้ง 3 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

วิธีดู กราฟแท่งเทียน Bar charts Candlestick Line charts

การใช้งานที่เป็นที่นิยมกันโดยส่วนมากคือกราฟแท่งเทียน เพราะมันสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้ลึกซึ้ง ชัดเจน ดูจากภาพลักญณ์แล้ว  เข้าใจง่าย  จึงสะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทิศทางของตลาด ในบทความนี้จึงขอแนะนำวิธีการดูแท่งเทียนในรูปแบบต่างๆ  โดยเน้นที่ ความเข้าใจในแต่ล่ะลักษณะของแท่งเทียน ว่าบ่งบอกอะไรบ้าง มีความหมายว่าอย่างไร ซึ่งหากท่านเข้าใจดีแล้ว ก็จะสามารถมองกราฟออก รู้ว่าทิศทางหรือแนวโน้มของตลาดกำลังเดินไปทางไหน สามารถวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากการมองเห็นได้ทันที Read More

ระบบเทรดอัตโนมัติตัวไหนดี

หากพูดถึงระบบเทรดอัตโนมัติ หรือEA (Expert Advisor) ตัวที่ดีที่สุดคงตอบได้ยาก 

EA-Expert- Advisor-forex-in-thai

เพราะระบบเทรดที่ทำขึ้นมา ถึงจะดีแค่ไหน หากนำไปใช้ไม่ถูกทาง หรือไม่เข้ากับจังหวะก็อาจทำให้พอร์ตเราหมดเกลี้ยงได้เหมือนกัน มันจึงเป็นเหมือนดาบสองคม ยกตัวอย่างเช่น EA บางตัวเขียนขึ้นมาเน้นไปที่การเก็บแนวโน้ม(Tendency) หรือการเคลื่อนไหวของตลาด(Up-Down Trend) แต่ EA อีกตัวเน้นไปที่ตลาดไซด์เวย์ (Sideway)  หากนักลงทุนนำไปใช้ไม่ถูกต้องเช่น  นำ EA ไปรันโดยไม่มีทักษะพื้นฐานของการดูกราฟ นี่ก็ถือว่าเสี่ยง และยิ่งถ้าหากนำ EA ตัวที่เน้นเก็บตลาดไซด์เวย์ ไปรันช่วงที่มีเทรน ความซวยก็จะมาเยือนท่านทันที ฉะนั้นระบบเทรดอัตโนมัติหรือ EA ที่ดีที่สุด จึงควรเขียนขึ้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จจริงๆ บวกกับความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานต่างๆของผู้นำไปใช้ร่วมด้วย ที่สำคัญควรแบ่งเวลาหัดฝึกเทรดด้วยมือตัวเราเองให้ชำนาญไปด้วยยิ่งดี  Read More

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบง่ายๆ พื้นๆ

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เอาแบบเข้าใจง่ายๆ ไม่มีอะไรซับช้อน โดยอาศัยกราฟจาก MetaTrader4Analytical-tools-for-market-forex

ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค โดยปกติจะอยู่บนสมมุติฐานใน 3 ข้อคือ

  1.  ราคา ณ เวลาขณะนั้นในอดีตที่นำมาวิเคราะห์ เป็นผลรวมจากปัจจัยทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบให้ค่าเงินเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญๆ ร่วมด้วย
  2. ราคาเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มจะไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง มักจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้นๆ ไปสักพักในระยะช่วงเวลาหนึ่ง
  3. พฤติกรรมการลงทุน(ซื้อ-ขาย) ของนักลงทุน(เทรดเดอร์) ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมคือเป็นคล้ายๆเหมือนในอดีต

Read More

เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในตลาด forex

โดยปกติเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดค่าเงิน(FOREX)

Analytical-tools-for-market-forex1

 

ถ้าแยกออกมา แล้วสรุป จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 2 ปัจจัยหลักคือ

  1.  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัท, บัญชี, งบการเงิน, แนวโน้มความเติบโตของบริษัท
  2.  การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)  เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวทางตลาด

Read More