รวมคีย์ลัด โปรแกรม mt4

รวมคีย์ลัด โปรแกรม MetaTrader 4

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 2,908
 • ลูกศรซ้าย = เลื่อนกราฟไปทางซ้าย
 • ลูกศรขวา = เลื่อนกราฟไปทางขวา
 • Page Up = เลื่อนกราฟไปทางซ้ายแบบรวดเร็ว
 • Page Down = เลื่อนกราฟไปทางขวาแบบรวดเร็ว
 • Home = เลื่อนกราฟกลับไปในอดีตที่โปรแกรมสามารถแสดงให้ดูได้
 • End = เลื่อนกราฟกลับมาที่ปัจจุบัน
 • ปุ่มลบ (-) = ซูมกราฟออก
 • ปุ่มบวก (+) = ซูมกราฟเข้า
 • Delete = ลบเครื่องมืดที่ขีดไว้ออกจากหน้าจอ
 • ปุ่ม Backspace = ลบเครื่องมือที่ลากไว้ล่าสุดออกไป
 • ปุ่ม Enter = เปิดหน้าต่างค้นหากราฟ
 • ปุ่ม ESC = ปิดหน้าต่างค้นหากราฟ
 • F1 = เปิดคู่มือการใช้งาน MT4 เบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ)
 • F2 = เปิดดูข้อมูลของกราฟย้อนหลัง
 • F4 = เปิด “Meta editor” (แก้ไขข้อมูลของโปรแกรมใน drive c)
 • F8 = เปิดหน้าต่าง “Properties” ขึ้นมา
 • F9 = เปิดหน้าต่าง New Order (หน้าต่างที่จะใช้ในการทำการซื้อขายหรือเทรด) ขึ้นมา
 • F10 = เปิดหน้าต่าง Popup Price (จะเป็นตัวเลขเล็ก ๆ วิ่งไปวิ่งมา) ขึ้นมา
 • F11 = ทำใจกราฟกลายเป็น Full Screen (ขยายเต็มจอ)
 • F12 = เลื่อนหน้าจอกลับไปทางซ้าย
 • Shift + F12 = ปุ่มเลื่อนราคาย้อนกลับทีละหนึ่งแท่งเทียน
 • Shift + F5 = เปลี่ยนกราฟที่เรียงอยู่ส่วนของ profile ของเรา
 • Alt + 1 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบของ Bar Chart
 • Alt + 2 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบ Candlestick Chart
 • Alt + 3 = เปลี่ยนรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบ Line Chart (กราฟเส้น)
 • Alt + W = เรียกหน้าต่างช่วยในการจัดการกราฟปัจจุบันที่ใช้อยู่ออกมา
 • Alt + F4 = ปุ่มออกจากโปรแกรม
 • Alt + Backspace = เรียกเอาเครื่องมือที่ลบไปล่าสุดกลับคืน
 • Ctrl + A = ปรับขนาดของหน้าจออินดิเคเตอร์ให้กลับมาอยู่ในรูปร่างปกติ (ในกรณีที่มีอินดิเคเตอร์ในหน้าจอ)
 • Ctrl + B = เรียกหน้าต่าง “จัดการเครื่องมือ (Object List)”ขึ้นมา
 • Ctrl + C = ก๊อบบี้ตัวอักษร หรือ คำใน MT4
 • Ctrl + D = เรียกหน้าต่าง Data Window ออกมา
 • Ctrl + E = เรียกใช้ Expert Advisor (EA)
 • Ctrl + F = เรียกใช้เครื่องมือ “Cross Hair”
 • Ctrl + G = เรียกใช้หรือไม่ใช้ Grid (ตาราง)
 • Ctrl + H = เรียกดู OHLC ( Open, High, Low, Close) ของวัน
 • Ctrl + I = เรียกหน้าต่าง “จัดการอินดิเคเตอร์ (Indicator List)” ขึ้นมา
 • Ctrl + L = เรียก Volume ของราคาให้ขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอ
 • Ctrl + M = เรียกหน้าต่าง Market Watch ออกมา
 • Ctrl + N = เรียกหน้าต่าง Navigator ออกมา
 • Ctrl + O = เรียกหน้าต่าง Option หรือ Setup ออกมา
 • Ctrl + P = ปรินส์กราฟออกมา (ในกรณีที่ต้องการปรินส์กราฟออกมาดูข้างนอก)
 • Ctrl + R = เรียกหน้าต่าง Tester ออกมา
 • Ctrl + S = เซฟกราฟที่ใช้เทรดเอาไว้ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของไฟล์นามสกุล “CSV”, “PRN”, “HTM”;
 • Ctrl + T = เรียกหน้าต่าง Terminal ออกมา
 • Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 = ปิดหน้าต่างกราฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • Ctrl + Y = แสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งวัน (Period Separator)
 • Ctrl + Z = เรียกเอาเครื่องมือที่ลบไปล่าสุดกลับคืน
 • Ctrl + F5 = เปลี่ยนกราฟที่ได้ตั้งค่าไว้ใน profile ของเรา
 • Ctrl + F6 = เปลี่ยนนหน้าต่างของกราฟที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบันเป็นอันถัดไป