Tag: , , ,

4 Forex Trading Strategy

4 รูปแบบ กลยุทธ์การเทรด Forex

จริตหรือนิสัยตามธรรมชาติของคนเรานั้น ค่อนข้างจะไม่เหมือนกัน เช่น...

กราฟแท่งเทียน candlestick pattern

กราฟแท่งเทียน 26 รูปแบบ ที่ควรจดจำ

ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น...