Tag: , ,

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

วิธีใช้กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome ระยะเวลาที่แนะนำ M30 ตราสาร: USD / CHF, EUR / USD กรอบเวลา: M30 ตัวชี้วัดหรืออินดี้ที่ใช้...