Tag: , ,

forex rsi range

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Range

กลยุทธ์การซื้อขาย Range ด้วย rsi (แนวหรือขอบเขต) กลยุทธ์นี้จะขึ้นอยู่กับการอ่านค่า RSI  รวมกับ 4...