sticpay คืออะไร

STICPAY คืออะไร

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,252

STICPAY (สติ๊กเพย์) เป็นบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)  คล้ายๆ กับ Paypal สามารถรับส่งเงินผ่านบัญชี STICPAY ได้ภายในหนึ่งนาที โดยไม่ว่าผู้รับหรือผู้ส่งจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตาม โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าการโอนเงินผ่านธนาคารข้ามประเทศแบบดั้งเดิม

STICPAY ร่วมมือกับร้านค้าจำนวนมากในวงการที่หลากหลาย (ร้านค้าออนไลน์ โบรกเกอร์ Forex  เกมส์ออนไลน์  ฯลฯ ) คุณสามารถใช้เงินในบัญชี  STICPAY เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที รวมไปถึงใบแจ้งยอดและการขอคืนเงิน เป็นวิธีการชำระเงินที่เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีฐานลูกค้าข้ามชาติ การทำธุรกรรมที่รวดเร็ว

STICPAY น่าเชื่อถือไหม ?

เรื่องความน่าเชื่อถือ STICPAY หมดกังวลได้เลย เพราะมีนโยบาย  AML (ป้องกันการฟอกเงิน)  และ ได้รับใบอนุญาตจาก FCA ประเทศอังกฤษ  ถือเป็นใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

ถ้าจะโอนเงินแบบ  peer to peer และการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่มีลูกค้าทั่วโลก STICPAY เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับส่วนบุคคล  STICPAY เป็นที่นิยมเพราะค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำ  และช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้หลายสกุลสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

STICPAY มีบัตรเติมเงินชื่อว่า STIC Card  สามารถกดเงินสดจากเครื่อง ATM ท้องถิ่น ที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมาก

STIC CARD

 

 

ช่องทางการฝาก ถอน เงิน บัญชี sticpay

 

ช่องทางฝากเงิน sticpay

 

ตารางการถอนเงินเข้าธนาคารในประเทศต่างๆ

ช่องทางการถอนเงิน Sticpay

 

 

ตัวอย่างหน้าบัญชีของ sticpay

หน้าบัญชี STICPAY

 

วิธีสมัครสร้างบัญชี STICPAY มีขั้นตอนง่ายๆ สิ่งที่ต้องเตรียมใช้เป็นหลักฐานตามกฎระเบียบ AML (ป้องกันการฟอกเงิน)  มีอยู่ 2 อย่าง คือ

  1. หลักฐานแสดงตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน,ใบอนุญาตขับขี่,หนังสือเดินทาง ฯลฯ )
  2. หลักฐานที่อยู่ (การลงทะเบียนที่อยู่อาศัยของรัฐบาล บิลค่าใช้จ่ายๆต่าองๆที่จัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ ฯลฯ )

สามารถใช้ภาพถ่ายจากมือถือได้

 

สำหรับใครที่กำลังหา E-Wallet ที่ใช้งานง่าย มีค่าธรรมเนียมไม่แพง มีบัตรเครดิตให้ใช้  STICPAY ถือเป็นทางเลือกหนึ่งได้เลย

ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.sticpay.com

 

Land-FX โบรกเกอร์ที่สามารถฝากเงินผ่าน Sticpay 

 

 

[ratings]