E Wallet Skip to main content
sticpay คืออะไร

STICPAY คืออะไร

STICPAY (สติ๊กเพย์) เป็นบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)  คล้ายๆ กับ Paypal สามารถรับส่งเงินผ่านบัญชี STICPAY ได้ภายในหนึ่งนาที โดยไม่ว่าผู้รับหรือผู้ส่งจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตาม โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าการโอนเงินผ่านธนาคารข้ามประเทศแบบดั้งเดิม

STICPAY ร่วมมือกับร้านค้าจำนวนมากในวงการที่หลากหลาย (ร้านค้าออนไลน์ โบรกเกอร์ Forex  เกมส์ออนไลน์  ฯลฯ ) คุณสามารถใช้เงินในบัญชี  STICPAY เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที รวมไปถึงใบแจ้งยอดและการขอคืนเงิน เป็นวิธีการชำระเงินที่เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีฐานลูกค้าข้ามชาติ การทำธุรกรรมที่รวดเร็ว

 

STICPAY น่าเชื่อถือไหม ?

เรื่องความน่าเชื่อถือ STICPAY หมดกังวลได้เลย เพราะมีนโยบาย  AML (ป้องกันการฟอกเงิน)  และ ได้รับใบอนุญาตจาก FCA ประเทศอังกฤษ  ถือเป็นใบอนุญาตที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

ถ้าจะโอนเงินแบบ  peer to peer และการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่มีลูกค้าทั่วโลก STICPAY เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับส่วนบุคคล  STICPAY เป็นที่นิยมเพราะค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำ  และช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้หลายสกุลสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

STICPAY มีบัตรเติมเงินชื่อว่า STIC Card  สามารถกดเงินสดจากเครื่อง ATM ท้องถิ่น ที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมาก

STIC CARD

Read More