Pepperstone | Forex In Thai Skip to main content

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบจาก Pepperstone

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ล่าสุด Pepperstone เขามีจุดแข็งคือการให้ของเล่นมาใหม่ คือบริการให้สัญญานการวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของตลาด

จุดเเข็งหรือข้อได้เปรียบจากโบรก Pepperstone คลิกเพื่อดูภาพขยาย
จุดเเข็งหรือข้อได้เปรียบจากโบรก Pepperstone คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ซึ่งมาครบทั้งวัน มี 3 ช่วง คือ รอบเช้าประมาณตี 5 กว่า เป็นเซสซันตลาดเอเชีย ช่วงบ่ายเซสซัน ตลาดยุโรป ช่วงหัวค่ำ 6 โมงเย็น ตลาดเมริกา Read More

Load more