indicator zigzag rsi

Indicator Zigzag & RSI ประโยชน์การนำไปใช้

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 2,216
บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึง กลยุทธ์การเทรด Forex หรือการเก็งกำไรค่าเงินด้วยการใช้  Zigzag และ RSI
กรอบระยะเวลา (Time Frame) ที่แนะนำ = 15 นาที
คู่สกุลเงิินที่เหมาะสม (Currency pair) = EUR/USD,  GBP/USD

 

อินดิเคเตอร์และการตั้งค่า

  • Zigzag ใช้การตั้งค่ามาตรฐานตามต้นฉบับ, เปลี่ยนเพียงค่าความลึกเป็น 100
  • Relative Strength Index ใช้การตั้งค่ามาตรฐานตามต้นฉบับ (RSI 14)

 

ตัวอย่างการตั้งค่า Zigzag (ใช้ค่าตามต้นฉบับ เปลี่ยนเพียงค่าความลึกเป็น 100)

config Zigzag & RSI indicator

 

ตัวอย่างการตั้งค่า Relative Strength Index (RSI 14)config indicator Zigzag & RSI

 

เงื่อนไขในการพิจารณาจังหวะ Short/Long/SL/TP

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Short/SL/TP

  • Short เมื่อเส้น Zigzag โยงไปถึงจุดสูงสุดของแท่งเทียน ในขณะที่ RSI อยู่ในโซน overbought หรือสูงกว่าระดับ 70
  • Take Profit ที่ระดับ 60 – 100 จุด
  • Stop Loss ที่ระดับ 15 – 20 จุด

 

เงื่อนไขหาจังหวะเข้าออเดอร์ Long/SL/TP

  • Long  เมื่อเส้น Zigzag โยงไปถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียน ในขณะที่ RSI อยู่ในโซน oversold หรือต่ำกว่า 30
  • Take Profit ที่ระดับ 60 – 100 จุด
  • Stop Loss ที่ระดับ 15 – 20 จุด

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ราคาไม่ไปตามที่คาดการณ์ แต่ดันสวนทางลงมาฝั่งที่เราตั้ง SL ไว้ เราควรพิจารณาทางเลือกฝั่งตรงข้าม

 

ตัวอย่างจังหวะเข้าออเดอร์ Short

short forex Zigzag & RSI

 

ตัวอย่างจังหวะเข้าออเดอร์ Long

buy forex Zigzag & RSI