indicators

รู้จัก 9 Indicator ยอดนิยมในตลาด Forex

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 4,936

Indicator (อินดิเคเตอร์) หรือ นักเทรด forex ชอบเรียกสั้น ๆ ว่า อินดี้   คือ ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดหนึ่งที่นักลงทุนนิยมนำมาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ ส่วนหลักการทำงานหรือวิธีการคำนวณของ indicator นั้น จะยึดตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของ ราคา และปริมาณการซื้อขายจากอดีตที่ผ่านมา แล้วนำไปคำนวณหาความน่าจะเป็นในอนาคตตามสูตรทางคณิตศาตร์ ซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมาก เพื่อความกระชับในเนื้อหา บทความนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ indicator ที่เป็นที่นิยมที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นำมาใช้

รายชื่อ 9 Indicator ยอดนิยมใช้เทรดในตลาด forex มีดังนี้

1. Moving Average (มูฟวิง แอฟเวอเรจ)

indicator moving average Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : บอกความผันผวนที่ผ่านมา, ใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคต, บอกแนวรับ-แนวต้าน, จุดควรเข้าซื้อขายเบื้องต้น
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ Moving Average 

2. Moving Average Convergence & Divergence -MACD (มูฟวิง แอฟเวอเรจ คอนเวอร์เจนซ์ และ ไดเวอร์เจนซ์)

average directional movement index adx Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อหรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น, บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้  MACD 

3. Average Directional Movement Index -ADX (แอฟเวอเรจ ไดเร็กชันแนล มูฟเมนท์ อินเด็กซ์)

average directional movement index adx Indicator ยอดนิยม

ประโยชย์: บอกมีเทรนด์หรือไม่มี, ทิศทางแนวโน้มแข็งแกร่งไหม, ใช้เป็นสัญญาณเข้า-ออก
คลิกอ่านต่อ  วิธีใช้ ADX

4. Relative Strength Index -RSI (เรลาทีฟ สเตรนธ์ อินเด็กซ์)

relative strength index rsi Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : บอกมีซื้อหรือขายมากไป, สัญญาณกลับตัว, สวิงผิดพลาด, แนวรับแนวต้าน, การเปลี่ยนทิศทางของราคา
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ RSI

5. Stochastic Oscillator – STO (สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์)

stochastic oscillator sto Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : พยากรณ์การกลับตัว, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, ให้สัญญาณเข้าตลาด(ซื้อหรือขาย)
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ STO

6. Bollinger Bands – BB (บอลลิงเจอร์ แบนด์ส)

bollinger bands Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : ดูความผันผวน, ดูแนวรับแนวต้าน, แนวโน้มของราคา, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, จังหวะ Breakouts
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ Indicator BB

7. Ichimoku Cloud (อิชิโมคุ คลาวด์)

ichimoku cloud Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : บอกจุดชื้อ-ขาย, ยืนยันการเกิดเทรนด์ใหญ่ๆ, เป็น pattern ช่วงไหน, แนว-รับแนวต้าน, จุดสวิงตัวแรงๆ(Breakouts)
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ อิชิโมกุ

8. Parabolic SAR (พาราโบลิค เอสเออาร์)

parabolic sar Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : บอกเทรนด์, การแกว่งตัวเร็วช้าของราคา, ความยาวเทรนด์, จุดกลับตัว, สัญญาณ ซื้อหรือขาย
คลิกอ่านต่อ วิธีใช้ Parabolic SAR

9. Fibonacci (ฟีโบนัชชี)

fibonacci Indicator ยอดนิยม

ประโยชน์ : ดูแนวรับ-แนวต้าน, จุดเข้า-จุดออก, จุดกลับตัว, เป้าหมายราคา, ความแข็งแกร่งของราคา
คลิกอ่านต่อ  วิธีใช้ Fibonacci