Parabolic SAR J Welles Wilder

หาจุดเปลี่ยนด้วย Parabolic SAR

Parabolic SAR เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นที่นิยม เพราะสามารถดูและเข้าใจได้โดยง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน เหมาะกับตลาดที่เป็นเทรนด์ หรือมีแนวโน้ม ใช้บอกเทรนด์ ว่าเป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อไปอีกไหม บอกราคาถึงจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด  รวมทั้งการพลิกกลับไปอีกฝั่งตรงข้าม

Parabolic SAR ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Mr. J. Welles Wilder จากที่เขาได้เล็งเห็นถึงปัญหา ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค นั่นก็คือ ความล่าช้าของเวลา เพราะเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดต่าง ๆ มักจะเคลื่อนที่ตามหลังราคาหรือดัชนีตลอด แนวโน้มที่ได้จึงดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

เขาจึงสร้างเครื่องมือเทคนิคตัวใหม่ที่เรียกว่า พารา-โบลิก (Para – bolic) โดยการเพิ่มความเร่งของสัญญาณแนวโน้มเข้าไป ในขณะที่ราคาสามารถทำยอดสูงใหม่ หรือต่ำใหม่ได้  โดยพิจารณาให้ความสำคัญไปที่ราคาและเวลาเป็นหลัก สัญญาณดังกล่าวนี้เรียกว่า Parabolic SAR ซึ่งคำว่า SAR นั้น ย่อมาจากคำว่า Stop and  Reversal ที่หมายถึง จุดเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง

 

ประโยชน์และการนำมา Parabolic SAR ใช้งาน

 • บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน 
 • บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า
 • บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว
 • เป็นสัญญาณ ซื้อหรือขาย 

1.บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไหน โดยให้ดูจากจุดไข่ปลา (Parabolic SAR) ว่าอยู่บนหรือล่าง

 • ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านล่าง หมายถึงเป็นตลาดขาขึ้น  (Bull Market, กระทิง)
 • ถ้าเกิดจุดไข่ปลาเป็นแถวด้านบน หมายถึงเป็นตลาดขาลง (Bear Market, หมี)

Parabolic-SAR-Bull-Market-or-Bear-Market

2.บอกการแกว่งตัวของราคาว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้า

 • ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ใก้ลกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่ช้า
 • ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ห่างกัน หมายถึงตลาด(ราคา) แกว่งตัวเคลื่อนที่เร็ว

Parabolic-SAR-Indicates-the-market-swing-fast-or-slow

3.บอกถึงความยาวของเทรนด์ และจุดกลับตัว ซึ่งดูได้จาก

 • ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งเข้าหาใกล้แท่งเทียน = ตลาด(ราคา) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน (กลับตัว)
 • ถ้าจุดไข่ปลาวิ่งอยู่ห่างจากแท่งเทียน = ตลาด(ราคา) ยังคงมีแนวโน้มเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง

Parabolic SAR

4.เป็นสัญญาณซื้อหรือขายโดยแยกออกเป็นดังนี้

 • เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก
 • เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

 

4.1 เป็นสัญญาณซื้อ เมื่อเกิดจุดที่ด้านล่างของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Buy เมื่อเกิดจุด (Parabolic SAR) แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน

ปิดออเดอร์ Buy เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

Parabolic-SAR-Indicates-for-sell-buy

4.2 เป็นสัญญาณขาย เมื่อเกิดจุดที่ด้านบนของกราฟ (แท่งเทียน) โดยยึดหลัก

Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน

และปิดออเดอร์ Sell เมื่อเกิดจุด Parabolic SAR แล้ว 3 จุด ที่อยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน