stochastic kd indicator | Forex In Thai Skip to main content

Stochastic Oscillator (STO) ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

Stochastic-Oscillator-STO

Stochastic kd indicator

Stochastic Oscillator (STO) ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็น indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุนหรือเก็งกำไรในระยะสั้น หลักการทำงานของ STO คือ จะเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา (ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม หรือปริมาณการซื้อ-ขาย) ซึ่งโดยปกติ การเปลี่ยนทิศทางของ momentum นั้น จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา  ฉนั้น STO จึงใช้บอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

  • พยากรณ์การกลับตัวของ momentum (Predict Momentum Reversal)
  • บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
  • บอกจุด ซื้อ-ขาย

Read More

Load more