Tag: , ,

stochastic oscillator (sto) indicator

Stochastic Oscillator (STO) ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

  Stochastic kd indicator Stochastic Oscillator (STO) ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็น indicator...

gold dollar index Dollar Index vs Gold ,AUDUSD

เทคนิค วิธีดูกราฟปกติและไม่ปกติ Dollar Index vs Gold ,AUDUSD

Dollar index VS Gold And AUDUSD อาจจะยังมีนักลงทุนที่พึ่งมาใหม่ หรือบางท่านที่ยังไม่รู้...

กราฟแท่งเทียนดูยังไง

กราฟแท่งเทียนดูยังไง? ว่าแท่งต่อไปจะขึ้นหรือลง

เทรดเดอร์หลายๆท่านไม่ว่าจะมือใหม่ หรือมือเก่า(บางท่าน)...

สร้างกำไร จากรูปแบบ กราฟ Forex ทั้ง 7

สร้างกำไร จากรูปแบบ กราฟ Forex ทั้ง 7

โดยทั่วไป รูปลักษณ์ของกราฟแท่งเทียน หรือรูปแบบของราคา (Price Pattern)ที่ปากฎในแต่ล่ะช่วงเวลา (Time frame)...