เทคนิคเทรด forex ด้วย momentum 30

เทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัม

เป็นอีกกลยุทธ์ทางเทคนิคหนึ่งของการการเทรด Forex โดยอาศัยโมเมนตัม (Momentum) ประกอบกับ SMA และ RSI  ระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม = 15 นาทีขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาสม = เหมาะสมกับทุกคู่สกุลช่วงเวลาเทรดที่เหมาะสม = เซสชันยุโรป(ตลาดลอนดอน),เซสชันสหรัฐฯ(ตลาดอเมริกา)

อินดิเคเตอร์ที่ใช้และการตั้งค่า

SMA 21 (simple moving average period 21)
SMA 11 (simple moving average period 11)
Momentum 30
RSI 14

เงื่อนไขพิจารณาจังหวะ Short/Long และ Close ออเดอร์ กรณีหาจังหวะเข้าออเดอร์ Long และออก(ปิดออเดอร์) อินดี้หรือตัวชี้วัด Momentum ข้ามระดับ 100 จากล่างขึ้นบน

SMA 11 อยู่เหนือ SMA 21 ในขณะที่ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ราคาอยู่เหนือ sma 11, sma 21)
Close Order เมื่อ  RSI เข้าสู่โซน Overbought (Level 70)

กรณีหาจังหวะเข้าออเดอร์ Short และออก(ปิดออเดอร์)  อินดี้หรือตัวชี้วัด Momentum ข้ามระดับ 100 จากบนลงล่าง

SMA 11 อยู่ต่ำกว่า SMA 21 ในขณะที่ราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ราคาอยู่ต่ำกว่า sma 11, sma 21)
Close Order เมื่อ  RSI เข้าสู่โซน Oversold (Level 30)

Momentum Forex Trading Strategy
Momentum Config SMA

หมายเหตุ: การตั้งค่า SMA 11 ก็จะคล้ายๆกัน เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลข (period) กับสีเท่านั้น

Momentum Config SMA 30

ตัวอย่างการตั้งค่า Momentum 30
Config Momentum SMA 14
ตัวอย่างการตั้งค่า RSI 14 (ตามต้นฉบับที่มา)

[ratings]