วิธีการ เปิดบัญชี HotForex 2019

อัปเดตล่าสุด:
post view Page views: 15,586

ไปที่เว็บไซต์ HotForex กรณียังไม่เป็นภาษาไทยให้คลิกเลือกภาษาไทย จากนั้นคลิกเมนูเปิดบัญชีเทรดเงินจริง

how-to-register-Hotforex-1

กรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชี ,เลือกสกุลเงิน ,เลือกแต่ล่ะบุคคล, เลือกประเทศไทย,คำหน้า, ชื่อ,นามสกุล,ใส่อีเมล, วันเดือนปีเกิด,ใส่เบอร์โทรโดยตัดเลขศูนย์ตัวหน้าออก, ติกเครื่องเครืองหมายถูกยอมรับ,บวกเลขแล้วกรอกลงไป, แล้วคลิกลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

how-to-register-Hotforex-3

how-to-register-Hotforex-4

หลักจากคลิกลงทะเบียนระบบก็จะรันแจ้งว่าได้ส่งใบคำร้องขอไปที่อีเมล์ ให้เราไปที่อีเมล์แล้วคลิกลิงค์ดังกล่าว

how-to-register-Hotforex-5

ตัวอย่าง ลิงค์ใบคำขอ เพื่อให้เราคลิกเปิดใช้งานบัญชี

how-to-register-Hotforex-6

จากนั้นระบบก็จะรันมาสู่หน้าให้เราคลิกเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

how-to-register-Hotforex7

 

 

เปิดบัญชี HotForex