วิธีสมัครเปิดบัญชี InstaForex อย่างละเอียด step by step 2017 Skip to main content

วิธีสมัครเปิดบัญชี InstaForex อย่างละเอียด step by step 2017

วิธีสมัครเปิดบัญชี InstaForex อย่างละเอียด step by step 2017

1.ไปที่เว็บไซต์  InstaForex แล้วเลือกภาษาไทย ตัวอย่าง แล้วคลิกเปิดบัญชีซื้อขาย (Open trading account)

How-to-register-instaforex-broker

2.อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่าง (ควรอ่านให้ครบ) แล้วคลิกยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

How-to-register-instaforex-broker-1

3.เข้าสู่หน้าสเตปที่ 1 ให้กำหนดสถานะ(ปกติทั่วจะเป็นรายบุคคล) แล้วกรอกใส่อีเมล์ จากนั้นคลิกดำเนินการ

How-to-register-instaforex-broker-2

4.เข้าสู่สเตปที่ 2 จะอยู่ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง ประกอบด้วย ชื่อ/นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ เมืองหรืออำเภอ จุงหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เบอร์โทร จากนั้น คลิกดำเนินการ

How-to-register-instaforex-broker-3

5.เข้าสู่สเตปที่ 3 อยู่ในส่วนของประเภทบัญชี ให้เราสร้างรหัสผ่าน ประกอบด้วยรหัสผ่านเทรดเดอร์ รหัสผ่านโทรศัพท์ ในส่วนนี้ เราสามารถคลิกให้ระบบระบบสร้างให้อัตโนมัตก็ได้ตามตัวอย่าง (กรณีวัยรุ่นใจร้อน) จากนั้นให้เลือกตามที่ต้องการ ดูตามตัวอย่าง เมื่อเลือกหรือกำหนดครบแล้ว ติ๊กยอมรับ แล้วคลิกเปิดบัญชี

How-to-register-instaforex-broker-4

6.เมื่อคลิกเปิดบัญชีแล้ว ถ้าไม่มีอะไรติดขัด เช่นเน็ตหลุด ฯ ระบบก็จะรันมาสู่หน้าแจ้งว่า การสมัครเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลสำคัญของบัญชี ประกอบด้วยหมายเลขบัญชี และรหัสผ่าน , รหัสโทรศัพท์, รหัสนักลงทุน, PIN-code, และที่อยู่ Server ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ จะถูกส่งไปที่อีเมล์ที่เราใช้สมัครด้วย

How-to-register-instar-broker-5

ตัวอย่างข้อมูลสำคัญของบัญชีที่ส่งมาทางอีเมล์

How-to-register-instar-broker-6

สำหรับการยืนยันตัวตนและที่อยู่ จะเขียนเพิ่มเติมเร็วๆนี่ !!!

           เปิดบัญชี คลิก