วิธี เปิดบัญชี InstaForex อย่างละเอียด step by step

อัปเดตล่าสุด:
post view Page views: 29,307

วิธีสมัครเปิดบัญชี InstaForex อย่างละเอียด step by step

1.ไปที่เว็บไซต์  InstaForex แล้วเลือกภาษาไทย ตัวอย่าง แล้วคลิกเปิดบัญชีซื้อขาย (Open trading account)

How-to-register-instaforex-broker

2.อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่าง (ควรอ่านให้ครบ) แล้วคลิกยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

How-to-register-instaforex-broker-1

3.เข้าสู่หน้าสเตปที่ 1 ให้กำหนดสถานะ(ปกติทั่วจะเป็นรายบุคคล) แล้วกรอกใส่อีเมล์ จากนั้นคลิกดำเนินการ

How-to-register-instaforex-broker-2

4.เข้าสู่สเตปที่ 2 จะอยู่ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง ประกอบด้วย ชื่อ/นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ เมืองหรืออำเภอ จุงหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เบอร์โทร จากนั้น คลิกดำเนินการ

How-to-register-instaforex-broker-3

5.เข้าสู่สเตปที่ 3 อยู่ในส่วนของประเภทบัญชี ให้เราสร้างรหัสผ่าน ประกอบด้วยรหัสผ่านเทรดเดอร์ รหัสผ่านโทรศัพท์ ในส่วนนี้ เราสามารถคลิกให้ระบบระบบสร้างให้อัตโนมัตก็ได้ตามตัวอย่าง (กรณีวัยรุ่นใจร้อน) จากนั้นให้เลือกตามที่ต้องการ ดูตามตัวอย่าง เมื่อเลือกหรือกำหนดครบแล้ว ติ๊กยอมรับ แล้วคลิกเปิดบัญชี

How-to-register-instaforex-broker-4

6.เมื่อคลิกเปิดบัญชีแล้ว ถ้าไม่มีอะไรติดขัด เช่นเน็ตหลุด ฯ ระบบก็จะรันมาสู่หน้าแจ้งว่า การสมัครเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลสำคัญของบัญชี ประกอบด้วยหมายเลขบัญชี และรหัสผ่าน , รหัสโทรศัพท์, รหัสนักลงทุน, PIN-code, และที่อยู่ Server ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ จะถูกส่งไปที่อีเมล์ที่เราใช้สมัครด้วย

How-to-register-instar-broker-5

ตัวอย่างข้อมูลสำคัญของบัญชีที่ส่งมาทางอีเมล์

How-to-register-instar-broker-6