butterfly harmonic pattern 11

เรียนรู้ รูปแบบ Harmonic Pattern

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,695

รูปแบบฮาร์โมนิคทรงผีเสื้อจะสอนให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ในการซื้อขาย โดยบอกถึง วิธีซื้อขาย จากรูปแบบ กราฟรูปปีกผีเสื้อ  ให้คุณเข้าใจ  คุณจะสามารถทำกำไรได้ทันที เมื่อนำเอารูปแบบที่ทีประสิทธิภาพนี้ ไปรวมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค  กลยุทธ์แบบปีกผีเสื้อนี้  เป็นรูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบของการซื้อขายแบบฮาร์โมนิค

รูปแบบฮาร์โมนิค ปีกผีเสื้อ ( Butterfly Harmonic Pattern)  ก็เหมือนกับ รูปแบบฮาร์โมนิคอื่น ๆ คือ เป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลา (time frames) ของกราฟ แต่ทีมงานของเรา นิยมที่จะใช้รูปแบบในการพิจารณากราฟของกรอบเวลาที่นานกว่า มากกว่าในช่วงกรอบเวลาที่สั้น

ฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อนี้ มีหลายรูปแบบและหลายโครงสร้างที่ควรพิจารณา  รูปแบบปีกผีเสื้อ มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบฮาร์โมนิค Gartley 222  แต่อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ คุณสามารถซื้อและขายที่จุดต่ำสุด/จุดสูงสุดใหม่ได้ เมื่อการเคลื่อนที่ของคลื่นได้สิ้นสุดที่จุด D ซึ่งจะอยู่นอกกรอบการเคลื่อนที่ของคลื่น XA ที่เป็นจุดตั้งต้น

ไม่ต้องกังวล หากคุณรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุผล เราจะมาทำความเข้าใจถึงรายละเอียดการเข้าและออกของรูปแบบปีกผีเสื้อ Gartley ในหัวข้อต่อไป

เอาล่ะ…

ก่อนที่จะทำความเข้าใจให้ลึกลงไปเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการใช้รูปแบบนี้ เรามาดูกันว่า ต้องใช้ indicators อะไรบ้างในรูปแบบฮาร์โมนิคนี้    

ต้องขอบคุณพัฒนาการของเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ก้าวหน้าไปเร็วมาก ที่ทำให้เราสามารถนำเอา indicators มาช่วยในการเขียนรูปแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนการปรับตัวตามรหัสของตัวเลขฟิโบนัสซี่

คุณสามารถหารูปแบบฮาร์โมนิค (Harmonic Pattern Indicator) ได้จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex ยอดนิยม (TradingView และ MT4) ในส่วนของ indicator section

butterfly harmonic 3

ทำความเข้าใจ รูปแบบกราฟแบบ ฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อ

กลยุทธ์การซื้อขายแบบปีกผีเสื้อ เป็นแบบเดียวกับรูปแบบฮาร์โมนิคแบบอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาขึ้นลงสลับสี่ด้าน (four-leg reversal pattern)   รูปแบบปีกผีเสื้อ Gartley จะต้องเป็นไปตามสัดส่วนของฟิโบนัสซี่ตามที่กำหนด  ฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อในรูปแบบที่เหมาะสม จะต้องดำเนินตามกฎของฟิโบนัสซี่ สามข้อนี้:

  • AB= เป้าที่ควรจะเกิดคือ 0.786 หรือ 78.6% ของเซ็กเมนต์ XA;
  • BC= มีค่า อย่างน้อย 38.2% และสูงสุด 88.6% ของเซ็กเมนต์ AB
  • CD= มีเป้าการขยายค่าฟิโบนัสซี่ไว้ระหว่าง 1.618% – 2.618 ของเซ็กเมนต์ AB  และระหว่าง 1.272– 1.618 ของเซ็กเมนต์ XA  อันเป็นรูปแบบที่เหมือนกับแบบฮาร์โมนิคทรงค้างคาว (bat harmonic pattern)

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาแบบปีกผีเสื้อในตลาดขาขึ้น (Bullish Butterfly Patterns) 

butterfly harmonic pattern 4

จุด B ของรูปแบบฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อมีความสำคัญ  การปรับตัวของคลื่น B จะต้องตื้นหรือสั้นคือ ปรับตัวน้อย  จุด B จะช่วยในการคำนวณหารสัดส่วนของการปรับตัวฟิโบนัสซี่ในจุดอื่นๆ ของรูปแบบปีกผีเสื้อ Gartley     การปรับตัวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะช่วยกำหนดโอกาสในการซื้อขายใหม่ให้เรา

ดังนั้น ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของจุด B คือจะต้องมี การปรับตัวภายในกรอบประมาณ 78.6% ของเซ็กเมนต์ XA  กฏข้ออื่นๆ รวมถึงการคาดการณ์จุด BC ต้องวัดได้อย่างน้อย 1.618

วิธีซื้อขายแบบปีกผีเสื้อในตลาดขาลง (Bearish Butterfly)

butterfly harmonic pattern 5

รูปทรงแบบปีกผีเสื้อ เซ็กเมนต์ AB ควรเท่ากับ CD เป็นอย่างน้อย  แต่โครงสร้างความต่าง 1.27 AB=CD ก็พบได้บ่อย ซึ่งค่อนข้างต่างจากรูปแบบตาราง Cypher

ตัวเลข 1.27XA เป็นตัวเลขประมาณการที่สำคัญในการบ่งชี้ถึงจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ และ ท้ายที่สุด จุด C ควรอยู่ระหว่าง  การปรับตัวช่วง 0.382-0.886.

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า โดยพื้นฐานแล้ว โครงสร้างส่วนขยายประเภท “M” หรือ “W” นี้มีการจัดแนวโครงสร้างที่ถูกต้องเพื่อกำหนดโอกาสในการซื้อขาย

เราลองมาเพิ่มอีกขั้นตอนเพื่อดูว่า คุณจะทำเงินได้จากการประยุกต์กฎการซื้อขายแบบปีกผีเสื้อ ได้อย่างไร

กลยุทธการซื้อขายแบบฮาร์โมนิคทรงปีกผีเสื้อ

กลยุทธการซื้อขายแบบปีกผีเสื้อได้ผ่านการทดสอบในการนำไปใช้กับสินทรัพย์ต่าง ๆ มากมาย (สกุลเงิน  สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล)  เราขอแนะนำให้คุณใช้เวลาในการตรวจสอบดูการเคลื่อนที่ของราคาย้อนหลังกลับไปภายในกลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อนี้ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำตามสัดส่วนการเคลื่อนที่ของรูปแบบนี้  ก่อนที่คุณจะใช้รูปแบบขั้นสูงนี้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ขอให้คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นที่ 1 วิธีการวาดรูปแบบปีกผีเสื้อ

การเรียนรู้วิธีการวาดรูปแบบทรงปีกผีเสื้อ เพียงทำตามขั้นตอนนี้แต่ละขั้นตอน  กรุณาดูภาพด้านล่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกระบวนการมากขึ้น:

  • ขั้นแรก ไปที่ฟังค์ชั่น Indicator คลิกที่รูปแบบฮาร์โมนิค    ซึ่งฮาร์โมนิคจะอยู่ที่แถบเครื่องมือด้านขวาของแพลตฟอร์ม TradingView
  • กำหนดจุดตั้งต้น X ลงบนกราฟ ซึ่งสามารถเห็นการสวิงของราคาทั้งวิ่งขึ้นสูงสุด หรือเคลื่อนลงต่ำสุดได้
  • เมื่อคุณกำหนดจุดสวิงสูงสุดหรือต่ำสุดจุดแรกแล้ว  คุณเพียงดูคลื่นสวิงนั้น
  • คุณต้องมีจุด 4 จุดหรือจุดสวิงสูง/ต่ำ 4 จุด ซึ่งผูกเข้าด้วยกันและสร้างให้เกิดรูปแบบ ฮาร์โมนิค ทรงค้างคาว (the harmonic bat pattern)  ขาที่สวิงทุกขา ต้องได้รับการตรวจสอบ และปฏิบัติตามอัตราส่วน ฟิโบนัสซี่ ฟอร์เร็กซ์ ของรูปแบบทรงค้างคาว ที่แสดงไว้ข้างต้น

วิธีการวาดรูปแบบฮาร์โมนิค:

butterfly harmonic pattern 6

จากนี้  เราจะวางกฎการซื้อขายแบบปีกผีเสื้อ

หมายเหตุ*  ในบทความนี้ เราจะใช้ กรณีศึกษา ของรูปแบบฮาร์โมนิคปีกผีเสื้อในตลาดขาลง

ขั้นที่ 2 ขายที่จุด D ซึ่งค่า CD = 1.618 2.1618 ของระยะ AB

ตามหลักการแล้ว  การซื้อขายใด ๆ ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิก PDF ควรอยู่ใกล้จุด D

จุด D ในทรงปีกผีเสื้อเป็นส่วนขยายของการสวิงของระยะ AB ช่วงระหว่าง 1.618 ถึง 2.618   อีกนัยหนึ่งคือ ควรให้ขนาดของส่วนขยายของระยะ XA ในช่วง 1.272 หรือ 1.618

butterfly harmonic pattern 7

จากรูปแบบของกราฟด้านบน เราจะเห็นโครงสร้างทรงปีกผีเสื้อขาลง ซึ่งในตัวอย่างนี้ เป็นกราฟของ GBP/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง  ซึ่งบ่งบอกสัญญาณขาย  คุณสามารถเลือกขายได้ตามอัตราส่วนของฟิโบนัสซี่ ตั้งแต่ช่วง  1.618 ไปถึง  2.618  แต่ เพื่อให้กำหนดจุดที่จะเข้าได้ในเวลาที่เหมาะสม

สิ่งที่สำคัญต่อไปคือ การกำหนดจุดตัดขาดทุน (stop loss)

หมายเหตุ*  สำหรับ รูปทรงฮาร์มอนิกปีกผีเสื้อที่จะใช้งานอย่างได้ผล เราต้องใส่ใจในการเช็คระยะ AB ซึ่งต้องมีค่าเท่ากับ 0.786 ของระยะ XA

ขั้นที่ 3: ตั้งจุด Stop Loss ของระยะ XA ที่ 1.618

โดยปกติ คุณต้องการวางจุดตัดขาดทุนของคุณ สูงกว่า 1.618 ของระยะ XA นั่นเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดตัดขาดทุนของคุณ  การเคลื่อนไหวของราคาใดๆ ที่หลุดออกจากกรอบของอัตราส่วนฟิโบนัสซี่ที่กำหนดไว้   รูปแบบฮาร์มอนิกปีกผีเสื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

butterfly harmonic pattern 8

สิ่งต่อไปที่เราต้องสร้างรูปแบบฮาร์โมนิกคือ การคำนวณไว้ก่อน ว่าจะทำกำไรในตำแหน่งใด

ขั้นที่ 4: การกำหนดกลยุทธ์การทำกำไรเป็นขั้นๆ: เป้ากำไรที่1 = จุด A; เป้ากำไรที่2 = การขยับจุดตัดขาดทุน ไปที่จุดต่ำกว่าการสวิงครั้งสุดท้ายที่สูงสุด

มีหลายวิธีในการบริหารการซื้อขายและกำหนดเป้าหมายกำไรจากรูปแบบปีกผีเสื้อของคุณ แต่โดยปรกติ การใช้รูปแบบฮาร์โมนิกปีกผีเสื้อ สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำกำไรได้หลายระดับ

รูปแบบฮาร์โมนิกปีกผีเสื้อทั้งในตลาดขาขึ้น และ ขาลง เราจะทำกำไรในส่วนแรกได้บ้าง เมื่อเราไปถึงจุดเริ่มต้น A  ในส่วนที่เหลือ เราจะใช้การขยับจุดตัดขาดทุน ไปที่จุดต่ำกว่าการสวิงครั้งสุดท้ายที่สูงสุด เช่นกัน

butterfly harmonic pattern 9

วิธีทำกำไรนี้ สร้างกำไรได้มาก   เราทำให้คุณมั่นใจได้โดยการทำกำไรบางส่วนจากจุดแรกที่ราคาอาจกลับตัวและสวนทางกับทิศทางที่จะมีกำไร

ประการที่สอง กลยุทธ์การทำกำไรบางส่วนจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรมากขึ้น  รูปแบบทรงปีกผีเสื้อขาลง   สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่สำคัญ   ในกรณีนี้ หากเราตามรอยจุดตัดขาดทุน ของเรา  เราก็จะมีศักยภาพที่จะจับกระแสส่วนใหญ่ของเทรนด์ใหม่ได้

*หมายเหตุ: รูปภาพด้านบน เป็นตัวอย่างของการขายโดยใช้กลยุทธ์รูปแบบทรงปีกผีเสื้อขาลง  ( ใช้กฎเดียวกันนี้ในการซื้อ)   คุณจะเห็นตัวอย่างการซื้อจริง ในรูปด้านล่าง

ดูภาพประกอบ:

butterfly harmonic pattern 10

บทสรุปรูปแบบทรงปีกผีเสื้อ 

ลักษณะสำคัญของฟอเร็กซ์รูปแบบผีเสื้อ คือ มันไม่ใช่รูปแบบการกลับตัวของราคาที่มีความรุนแรง การซื้อขายรูปแบบผีเสื้อนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนที่ของราคาในช่วงที่เกิดการพักตัวก่อนที่จะเกิดกาวสวิงขึ้นลงสูงต่ำที่รุนแรง

กลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบฮาร์มอนิกทรงปีกผีเสื้อ เปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้าทำการเทรดได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเทรนด์  ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเป็นทั้งผู้ชนะรายใหญ่ และมีการเทรดที่ขาดทุนน้อย

Credit
ที่มา / แปลมาจาก : https://tradingstrategyguides.com/butterfly-harmonic-pattern-trading-strategy/