การเก็งกำไรค่าเงินในตลาด forex

การเก็งกำไรค่าเงินในตลาด Forex

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,757

ในประเทศไทย การเทรด Forex ในสายตาของคนรุ่นอายุ 40-60 ปี  มอง Forex ในด้านลบซะส่วนใหญ่ ในอดีตหลายสิบปีก่อน มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจากนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รู้จักการเก็งกำไรค่าเงินในต่างประเทศ เมื่อครั้งกลับมาเมืองไทย ได้ทำการชักชวนคนไทยในรูปแบบระดุมทุน เพื่อนำเงินมาเทรดในตลาด Forex พอได้สักพัก ก็ได้หลบหนี เกิดความเสียหายเป็นข่าวใหญ่โต และยังมี เหล่ามิจฉาชีพ เปิด บริษัท Forex ขึ้นมาบังหน้า ชักชวนคนมาลงทุน มีได้ มีเสีย ทำเป็นแชร์ลูกโซ่ จนเกิดความเสียหาย หลายพันล้านบาท ทำให้รัฐบาลในยุคนั้นได้ออกกฎหมายห้ามระดุมทุนเพื่อระงับการแชร์ลูกโซ่เหล่านั้น จากนั้นเป็นต้นมา การเทรด Forex จึงถูกมองเป็นการหลวกลวง ทำให้คนไทยเข้าใจผิดเกี่ยวกับตลาด Forex มาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายไทยและตลาด Forex ดังนี้

นักลงทุนที่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว(ซื้อขาย Forex) ด้วยตนเองสามารถกระทำได้ แต่ผู้ลงทุน นั้นต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายจากการขาดทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศของท่านเองทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยน ในลักษณะการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีบุคคลใดมาชักชวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ท่านอาจโดนมิจฉาชีพหลอกลวงและอาจได้รับความเสียหายได้กรณีที่มีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในการเก็งกำไรอัตราแลกปเลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยที่ผู้ชักชวนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น ไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่าย เป็นการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

 

อ้างอิง fpo.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)