kyc คืออะไร

KYC คืออะไร ทำไมต้องทำ

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,953

KYC ย่อมาจากคำว่า Know Your Customer คือ กระบวนการ การรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หน่วยงานที่ต้องทำ KYC ได้แก่ สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งโบรกเกอร์ Forex ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทำ KYC  นั้นก็คือการ ยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประชาชน และ ยืนยันที่อยู่ ที่นักเทรดทุกท่านต้องทำนั้นเอง

ขั้นตอนก็จะเป็นการส่งข้อมูล บัตรประชาชน /พาสปอร์ต เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ รวมถึงสเตรทเม้นธนาคาร หรือบิลใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลท่านนี้ มีตัวตนจริง ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้ง ช่วยในการป้องกันการปลอมแปลง แอบอ้าง ใช้ข้อมูล รวมถึงการโกง 

นโยบาย KYC ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันการโจรกรรมตัวตน การฟอกเงิน การติดสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือแม้กระทั้งการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ก่อนการร้าย

ซึ่งข้อมูล KYC นี้ บริษัทที่ถูกกฏหมาย/ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกกฏหมายจำเป็นต้องใช้ เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน ตรวจสอบกลุ่มลูกค้าของบริษัท