วิธีสมัครเปิดบัญชี FXCL อย่างละเอียด

1.ไปที่เว็บไซต์ FXCL เลือกบัญชีที่ตองการเปิด ในตัวอย่างนี้เปิดบัญชีเทรดจริง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step1

2. กรอกข้อมูลฃลงในแบบฟอร์ม  ชื่อ  นามสกุล  วัน/เดือน/ปีเกิด  ประเทศไทย  เบอร์โทรศัพย์ (ตัดเลขศูนย์หน้าออกใส่66แทน)  อีเมล์- ติ้กเครื่องหมายถูกทั้งหมด  ใส่ตัวอักษรที่ปากฎในภาพ  คลิกส่ง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step2

3.เมื่อคลิกส่งแล้ว ระบบก็จะรันไปหน้า ล็อกอินคาบิเนต, แนะนำให้ยืนยันตัวตนและที่อยู่, ข้อตกลงโดยสรุป, ข้อมูลการลงทะเบียน

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step3

4.ทำการล็อคอินโดย ชื่อผู้ใช้จะเป็นอีเมล์ที่เราสมัคร ส่วนรหัสผ่านให้ไปดูในอีเมล์ ที่ FXCL ส่งมาตามตัวอย่าง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step4

 

   เปิดบัญชีเทรดจริง FXCL