วิธีสมัครเปิดบัญชี FXCL อย่างละเอียด

อัปเดตล่าสุด:
post view Page views: 16,182

1.ไปที่เว็บไซต์ FXCL เลือกบัญชีที่ตองการเปิด ในตัวอย่างนี้เปิดบัญชีเทรดจริง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step1

2. กรอกข้อมูลฃลงในแบบฟอร์ม – ชื่อ – นามสกุล – วัน/เดือน/ปีเกิด – ประเทศไทย – เบอร์โทรศัพย์ (ตัดเลขศูนย์หน้าออกใส่66แทน) – อีเมล์- ติ้กเครื่องหมายถูกทั้งหมด – ใส่ตัวอักษรที่ปากฎในภาพ – คลิกส่ง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step2

3.เมื่อคลิกส่งแล้ว ระบบก็จะรันไปหน้า ล็อกอินคาบิเนต, แนะนำให้ยืนยันตัวตนและที่อยู่, ข้อตกลงโดยสรุป, ข้อมูลการลงทะเบียน

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step3

4.ทำการล็อคอินโดย ชื่อผู้ใช้จะเป็นอีเมล์ที่เราสมัคร ส่วนรหัสผ่านให้ไปดูในอีเมล์ ที่ FXCL ส่งมาตามตัวอย่าง

How-to-open-a-trading-account-FXCL-step4

 

   เปิดบัญชีเทรดจริง FXCL