Tag: , ,

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

วิธีใช้กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome ระยะเวลาที่แนะนำ M30 ตราสาร: USD / CHF, EUR / USD กรอบเวลา: M30 ตัวชี้วัดหรืออินดี้ที่ใช้...

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

กลยุทธ์เทรด forex forex bollinger bands

กลยุทธ์เทรด forex 0-1-2 , Bollinger Bands และวิธีตั้งค่า

สำหรับกลยุทธ์เทรด forex นี้  ฝรั่งเรียกว่า “One-Two” แต่เนื่องจากการนับมันต้องเริ่มจากศูนย์...

กลยุทธ์เก็บสูง-ต่ำ จากสามแท่ง

กลยุทธ์เก็บสูง-ต่ำ จากสามแท่ง

สำหรับกลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะง่ายมาก เป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอะไรซับช้อน เทรดที่กราฟเปล่าได้เลย...