Tag: , ,

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

วิธีใช้กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome ระยะเวลาที่แนะนำ M30 ตราสาร: USD / CHF, EUR / USD กรอบเวลา: M30 ตัวชี้วัดหรืออินดี้ที่ใช้...

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

forex day trade

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

กลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างวัน ระยะเวลาที่แนะนำ M30...

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

คู่ระยะเวลาที่แนะนำ M15 ตราสาร: กลยุทธ์เหมาะสมกับตราสารทั้งหมด กรอบเวลา: M15 และเหนือกว่า...

กลยุทธ์เทรด forex forex bollinger bands

กลยุทธ์เทรด forex 0-1-2 , Bollinger Bands และวิธีตั้งค่า

สำหรับกลยุทธ์เทรด forex นี้  ฝรั่งเรียกว่า “One-Two” แต่เนื่องจากการนับมันต้องเริ่มจากศูนย์...

กลยุทธ์เก็บสูง-ต่ำ จากสามแท่ง

สำหรับกลยุทธ์นี้ค่อนข้างจะง่ายมาก เป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีอะไรซับช้อน เทรดที่กราฟเปล่าได้เลย...