ทิศทางตลาด,บทวิเคราะห์ Forex (ซิกแนล) รายชั่วโมง

forex รายชั่วโมง

รายงานบทวิเคราะห์ Forex วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ ช่วงค่ำ

การลงทุนซื้อขายเก็งกำไรค่าเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด Forex มาก่อน ควรลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้เท่านั้น

A บทวิเคราะห์ ซิกแนล Forex จากค่าย Trading Central

ที่มา: Exness

fx signals 200710 signal nigth 1 fx signals 200710 signal nigth 2 fx signals 200710 signal nigth 3 fx signals 200710 signal nigth 4 fx signals 200710 signal nigth 5 fx signals 200710 signal nigth 6 fx signals 200710 signal nigth 7 fx signals 200710 signal nigth 8 fx signals 200710 signal nigth 9

B การวิเคราะห์ช่วงบ่าย  FX Croses, Exotics, Majors, Minors ,Energy ,Futures ,Indices Metals,Soft Commodity ที่มา: Pepperstone (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)

fx signals 200710 signal nigth 1 1 2 fx signals 200710 signal nigth 2 1 2 fx signals 200710 signal nigth 3 1 2 fx signals 200710 signal nigth 4 1 2 fx signals 200710 signal nigth 5 1 2 fx signals 200710 signal nigth 6 1 1 fx signals 200710 signal nigth 7 1 1 fx signals 200710 signal nigth 8 1 1 fx signals 200710 signal nigth 9 1 1 fx signals 200710 signal nigth 10 fx signals 200710 signal nigth 11 fx signals 200710 signal nigth 12 fx signals 200710 signal nigth 13 fx signals 200710 signal nigth 14 fx signals 200710 signal nigth 15 fx signals 200710 signal nigth 16 fx signals 200710 signal nigth 17 fx signals 200710 signal nigth 18 fx signals 200710 signal nigth 19

C การวิเคราะห์จากค่าย Autochartist (เซสชันสหรัฐ)

fx signals 200710 signal nigth 1 1 1 fx signals 200710 signal nigth 2 1 1 fx signals 200710 signal nigth 3 1 1 fx signals 200710 signal nigth 4 1 1 fx signals 200710 signal nigth 5 1 1