ทิศทางตลาด,บทวิเคราะห์ Forex (ซิกแนล) รายชั่วโมง

รายงานบทวิเคราะห์ Forex วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเที่ยงถึงบ่าย

การลงทุนซื้อขายเก็งกำไรค่าเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรมีบ่าความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด Forex มาก่อน ควรลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้เท่านั้น

A บทวิเคราะห์ ซิกแนล Forex จากค่าย Trading Central

fx sign 1 1 107 fx sign 2 1 107 fx sign 3 1 108 fx sign 4 1 107 fx sign 5 1 95 fx sign 6 1 76 fx sign 7 1 70 fx sign 8 1 70 fx sign 9 1 67 fx sign 10 1 65 fx sign 11 1 63 fx sign 12 1 53 fx sign 13 1 50 fx sign 14 1 45 fx sign 15 1 38

B บทวิเคราะห์ ซิกแนล Forex จากค่าย Autochartist (เซสชันเอเชีย)

fx sign 1 1 105 fx sign 2 1 105 fx sign 3 1 106 fx sign 4 1 105 fx sign 5 1 93

C การวิเคราะห์ FX Croses, Exotics, Majors, Minors ,Energy ,Futures ,Indices Metals,Soft Commodity