บทวิเคราะห์ทิศทางตลาด forex รายชั่วโมง | Forex In Thai Skip to main content
วิเคราะห์ forex รายชั่วโมง

บทวิเคราะห์ทิศทางตลาด forex รายชั่วโมง

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (405 rating, 100 votes)
ratingLoading...

การวิเคราะห์ทิศทางตลาด Forex วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย

การลงทุนซื้อขายเก็งกำไรค่าเงินในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด Forex มาก่อน ควรลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้เท่านั้น
Credit : Trading Central,Autochartist

A การวิเคราะห์จากค่าย Trading Central . ที่มา : wistonfx.com

รออัพเดทอีกครั้ง ๑๙:๓๐ น.

B การวิเคราะห์จากค่าย Autochartist ที่มา Pepperstone 

Market Report เซสซันยุโรป(ช่วงบ่าย)

C  การวิเคราะห์จากค่าย Autochartist Credit: Forex4you (ช่วงบ่าย)

D แถม FX , FX Crosses, Exotics, Majors ,Minors ,Futures, Metals (ของวันศุกร์ที่ผ่านมา)

 
Wiston promotion

 

XM

 

ข้อมูลทั่วไปโบรคเกอร์ Exness

 

ข้อมูลทั่วไป FBS

 

แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้น -

 

หมายเหตุ: สื่อที่มีทั้งหมดในที่แห่งนี้ เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการแชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุนใดๆ ทั้งสิ้น นักลงทุนเองจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex มาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน