Tag: , ,

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

forex day trade

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

กลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างวัน ระยะเวลาที่แนะนำ M30...

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

กลยุทธ์ทำลายช่องความผันผวน

คู่ระยะเวลาที่แนะนำ M15 ตราสาร: กลยุทธ์เหมาะสมกับตราสารทั้งหมด กรอบเวลา: M15 และเหนือกว่า...

indicator zigzag rsi

Indicator Zigzag & RSI ประโยชน์การนำไปใช้

บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึง กลยุทธ์การเทรด Forex หรือการเก็งกำไรค่าเงินด้วยการใช้  Zigzag และ RSI...

เทคนิคเทรด forex ด้วย momentum 30

เทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัม

เป็นอีกกลยุทธ์ทางเทคนิคหนึ่งของการการเทรด Forex โดยอาศัยโมเมนตัม (Momentum) ประกอบกับ SMA และ RSI ...

Alligator SMA strategy

เทคนิคเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ Alligator

กลยุทธ์ Alligatorระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน...