Tag: , ,

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

indicator zigzag rsi

Indicator Zigzag & RSI ประโยชน์การนำไปใช้

บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึง กลยุทธ์การเทรด Forex หรือการเก็งกำไรค่าเงินด้วยการใช้  Zigzag และ RSI...

เทคนิคเทรด forex ด้วย momentum 30

เทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัม

เป็นอีกกลยุทธ์ทางเทคนิคหนึ่งของการการเทรด Forex โดยอาศัยโมเมนตัม (Momentum) ประกอบกับ SMA และ RSI ...

Alligator SMA strategy

เทคนิคเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ Alligator

กลยุทธ์ Alligatorระยะกรอบเวลาที่เหมาะสม =  M15 ขึ้นไปคู่สกุลเงินที่เหมาะสม =  ทุกคู่สกุลเงิน...

the right moment buy sell

กลยุทธ์ The right moment หา จังหวะ Buy – Sell

กลยุทธ์นี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The right moment เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เข้าใจง่ายๆ ไม่มีอะไรชับช้อน...

กลยุทธ์เทรด forex forex bollinger bands

กลยุทธ์เทรด forex 0-1-2 , Bollinger Bands และวิธีตั้งค่า

สำหรับกลยุทธ์เทรด forex นี้  ฝรั่งเรียกว่า “One-Two” แต่เนื่องจากการนับมันต้องเริ่มจากศูนย์...