Scalping system 10 points

ใช้กลยุทธ์เป็นขีปนาวุธ ยิงทำกำไรระยะใกล้ (Scalping)

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 1,520

กลยุทธ์ scalping “10 จุด” (ใช้เป็นขีปนาวุธ ยิ่งทำกำไรพิสัยใกล้ๆ)

เครื่องมือหรืออินดี้ที่ใช้ประกอบด้วย

ในการใช้งานนั้น จะเหมาะกับคู่สกุลเงินหลัก และช่วงจังหวะที่เหมาะในการใช้กลยทธ์ (ถล่มยิงออเดอร์)คือเซสซั่น ยุโรปและอเมริกาเปิด ไทมเฟร์มที่แนะนำคือ 1 นาที (M1) โดยมีเงื่อนไขในการหาจังหวะเข้าออเดอร์ดังนี้

เงื่อนไขกรณีจับจังหวะเข้าซื้อ(ยิงจรวด)

  • เส้นของ Histogram MACD Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ โซนบวก
  • หลังจากเส้น %К หรือ %D ของ Stochastic Oscillator ลดต่ำกว่าระดับ 20 แล้วย้อนกลับมาสูงขึ้นกว่าระดับนี้

แล้วตั้ง Take Profit ไว้ที่ 10 จุดจากราคาเปิด (เป้าหมายหรือพิสัยทำกำไร)

Stop Loss กำหนดห่างจากจุดเข้าออเดอร์ตามความเหมาะสม

จากรูปในตัวอย่าง จะเห็นว่า ราคา(แท่งเทียน) วิ่งขึ้นไปตามเรด้าร์ในระยะเวลา 10 นาที (10 แท่งในไทมเฟร์ม M1) ตรงตามเป้าหมาย (ยิงไม่พลาด)

Forex-in-thai-Strategy-Scalping-system-10-points-By-MACD-Stochastic-Oscillator-Long

 เงื่อนไขกรณีจับจังหวะเข้าขาย(ยิงจรวด)
  • เส้นของ Histogram MACD Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ โซนลบ
  • หลักจากเส้น %К หรือ %D ของ Stochastic Oscillator สูงขึ้นเลยระดับ 80 (โซน overbought) แล้วย้อนกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้

แล้วตั้ง Take Profit ไว้ที่ 10 จุดจากราคาเปิด (เป้าหมายหรือพิสัยทำกำไร)

Stop Loss กำหนดห่างจากจุดเข้าออเดอร์ตามความเหมาะสม

จากรูปในตัวอย่าง จะเห็นว่า ราคา(แท่งเทียน) วิ่งลงไปตามเรด้าร์ในระยะเวลา 10 นาที (10 แท่งในไทมเฟร์ม M1) ตรงตามเป้าหมาย (ยิงไม่พลาด)

Forex-in-thai-Strategy-Scalping-system-10-points-By-MACD-Stochastic-Oscillator-Short

หมายเหตุ: บทความฉบับนี้อาจจะมีคำศัพท์ออกแนวเกี่ยวกับการสู้รบทางทหาร ถ้าผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย

         เปิดบัญชีเทรด Forex     วิธีสมัครเปิดบัญชีอย่างละเอียด