Category: เทคนิคเทรด Forex

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

วิธีใช้กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome

กลยุทธ์ Parabolic SAR และ Awesome ระยะเวลาที่แนะนำ M30 ตราสาร: USD / CHF, EUR / USD กรอบเวลา: M30 ตัวชี้วัดหรืออินดี้ที่ใช้...

ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA

Forex ระบบเทรดด้วย CCI และ EMA หรือจะกล่าวแบบเป็นทางการหน่อย มันก็คือ “กลยุทธ์ ระบบการซื้อขายจาก CCI...

forex day trade

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

กลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างวัน ระยะเวลาที่แนะนำ M30...