Tag:

annaffiare la pianta moneta

สรุปอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางปัจจุบัน 2018

อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสกุลเงินหลักที่สำคัญ และธนาคาร(ก […]

อยากอยู่ตลาดนานๆ ไม่ล้างพอร์ต วางแผนอย่างไร

เราต่างก็เข้าใจกันดีว่าตลาด Forex นั้นเปิด ตลอด 24 ชั่ว […]

Money Management

Money Management (MM) การบริหารเงินทุน

การบริหารเงินทุน (Money Management) ในวงการ Forex มักใช […]