word forex คำศัพท์ Forex

รวมคำศัพท์ Forex ที่ใช้ในวงการนักเทรด

อัปเดตล่าสุด:
post view Post views: 4,049

Forex หรือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่และมีความผันผวนสูงที่สุดในโลก. สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเทรด Forex, การเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานเป็นขั้นแรกที่สำคัญ. ในบทความนี้, เราจะแนะนำคำศัพท์สำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวงการ Forex ได้ดียิ่งขึ้น.

คำศัพท์ Forex

 

10 คำศัพท์ forex พื้นฐานที่นักเทรดต้องรู้

 1. Pip (ปิป): หน่วยการวัดการเคลื่อนไหวของราคาใน Forex. ปกติแล้วหนึ่งปิปเท่ากับการเปลี่ยนแปลง 0.0001 ของค่าเงิน.
 2. Spread (สเปรด): ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask). สเปรดเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากนักเทรด.
 3. Leverage (เลเวอเรจ): การใช้เงินยืมเพื่อเพิ่มปริมาณการเทรด. เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่มี.
 4. Margin (มาร์จิน): เงินที่จำเป็นในการเปิดและรักษาตำแหน่งเทรด. มาร์จินเป็นรูปแบบของการประกันสำหรับเลเวอเรจ.
 5. Lot (ล็อต): หน่วยมาตรฐานในการเทรด Forex. 1 ล็อตมาตรฐานปกติจะเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน.
 6. Order (ออเดอร์): คำสั่งในการซื้อหรือขาย. มีหลายประเภทเช่น Market Orders, Limit Orders, และ Stop Orders.
 7. Bear Market (ตลาดหมี): ตลาดที่มีแนวโน้มราคาลดลง. คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายตลาดที่เป็นลบ.
 8. Bull Market (ตลาดวัว): ตลาดที่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น. ใช้เพื่ออธิบายตลาดที่มีการเติบโต.
 9. Fundamental Analysis (การวิเคราะห์พื้นฐาน): การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ, นโยบายการเงิน, และสภาพการเมืองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าเงิน.
 10. Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค): การศึกษาตลาดโดยใช้แผนภูมิและตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา.

 

การเรียกคู่เงินในวงการนักเทรด

 • EU (อียู) = EURUSD
 • UJ (ยูเจ)  = USDJPY
 • GU (จียู) = GBPUSD

 

คำศัพท์ Forex อื่นๆ ที่นักเทรดคนไทย ใช้กัน

 • ไม้  = ออเดอร์ เช่น ถ้าจะบอกว่ามีอยู่ 5 ออเดอร์ ก็จะพูดกันว่า  มีอยู่ เทรด 5 ไม้
 • ล้างพอร์ต = Stop out  แนะนำอ่านเพิ่ม Margin call คืออะไร

 

คำศัพท์ forex ทั่วไป เรียงตามตัวอักษร

 • Accrual  =  การจัดสรรค่าพรีเมี่ยมและค่าส่วนลดสำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่า swap (การ Arbitrage ของดอกเบี้ย) ในระยะเวลาของธุรกรรมนั้นๆ
 • Adjustment  =  การดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเพื่อลดความไม่สมดุลในการใช้ จ่ายหรือวิธีการลดค่าเงิน
 • Appreciation  =  การแข็งค่าของสกุลเงินนั้นๆเมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น
 • Arbitrage = การซื้อและขายในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนที่เท่ากันพร้อมๆกันเพื่อได้รับส่วนต่างระหว่างราคาในแต่ละตลาด
 • Ask (Offer) Price = เป็นราคาที่ตลาดต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4532 ราคาAsk คือ 1.4532 หมายความว่าท่านต้องใช้เงิน 1.4532 Swiss francs เพื่อที่จะซื้อ 1 US dollar
 • At Best = เป็นคำแนะนำจาก Dealer ในการซื้อหรือขายในเรทที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้
 • At or Better  = เป็นการสั่งให้ซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการหรือราคาที่ดีกว่านี้
 • Balance of Trade   = จำนวนส่งออกลบด้วยจำนวนนำเข้าของประเทศนั้นๆ
 • Bar Chart =  ประเภทของกราฟซึ่งแสดง 4 ส่วนหลักคือ ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด แสดงด้วยเส้นแนวตั้ง และราคาเปิด และราคาปิดแสดงด้วยเส้นแนวนอนเส้นเล็กๆด้านซ้ายและขวา
 • Bear Market = เป็นช่วงตลาดขาลง มีการอ่อนค่าของราคา
 • Bid Price  = เป็นราคาที่ตลาดต้องการซื้อในสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4527 หมายความว่าเมื่อท่านขายเงิน 1 US dollar ท่านจะได้รับ 1.4527 Swiss francs
 • Bid/Ask Spread = ส่วนต่างระหว่างราคา bid และราคา ask
 • Big Figure  = ทศนิยม 2 หรือ 3 หลักแรกของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคา bid/ask ของคู่ USD/JPY bid/ask เป็น 115.27/32 ดังนั้น big figure คือ 115 ถ้าราคาของคู่ EUR/USD เป็น 1.2855/58 big figure คือ 1.28 ซึ่งbig figure ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกแสดงในราคาที่ dealer เสนอมา เช่น ถ้าราคาของคู่ EUR/USD เป็น 1.2855/58 ทาง dealer จะเขียนสั้นๆว่า “55/58”
 • Book  = เป็นประวัติสรุปออเดอร์ที่เคยทำรายการมากทั้งหมด
 • Broker  = เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เสมือนคนกลางระหว่างคนซื้อและคนขายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม
 • Bull Market   = เป็นช่วงตลาดขาขึ้น มีการแข็งค่าของราคาA market distinguished by rising prices.
 • Bundesbank   = ธนาคารกลางของประเทศเยอรมัน
 • Cable   = เป็นชื่อเรียกของคู่สกุลเงิน GBP/USD ซึ่งเริ่มจากเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่ 1800 มีการส่งราคาผ่านทาง cable
 • Candlestick Chart = เป็นประเภทของกราฟที่แสดงราคาเปิด ปิด และสูงสุด ต่ำสุดของช่วงเวลานั้นๆ ถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดช่องสี่เหลี่ยมระหว่างราคาเปิดและราคาปิดจะมีการแรเงาไว้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าก็จะไม่มีการแรเงา
 • Cash Market = เป็นตลาดซื้อขาย future หรือ options
 • Central Bank  = เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของ ประเทศอเมริกาคือ Federal Reserve และธนาคารกลางของประเทศเยอรมันคือ Bundesbank
 • Chartist  = เป็นนักลงทุนที่วิเคราะห์แนวโน้มราคาจากกราฟเป็นหลัก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านักลงทุนทางเทคนิค
 • Cleared Funds  = เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้
 • Clearing   = กระบวนการในการดำเนินการซื้อขาย
 • Closed Position   = คือรายการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ซึ่งในการปิดการซื้อขาย นักลงทุนก็จะต้องทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับรายการที่ได้ทำไว้แล้ว
 • Collateral  = หลักทรัพย์ประกัน
 • Commission  = ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์
 • Confirmation   = เอกสารที่ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย
 • Contagion  = แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆ ซึ่งในปี 1997 ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนในสกุลเงิน Rupiah ซึ่งมีผลกระทบต่อไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชีย และต่อมาที่ทวีละตินอเมริกา ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า ‘Asian Contagion’
 • Contract    = หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย
 • Counter Currency   = สกุลเงินที่เขียนเป็นลำดับที่สองในคู่สกุลเงิน
 • Counterparty   = หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายรายการทางการเงิน
 • Country Risk   = ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเงื่อนไขทางการเมือง
 • Cross Currency Pairs   = คู่สกุลเงินที่ไม่มี US dollar เช่น EUR/JPY หรือ GBP/CHF.
 • Currency  = เงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางซึ่งใช้ในการซื้อขาย
 • Currency Pair  = คู่สกุลเงินที่ประกอบไปด้วย 2 สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น EUR/USD
 • Currency Risk   = ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเรทของค่าเงินอย่างผันผวน
 • Day Trader   = นักลงทุนที่ทำการเปิดและปิดการซื้อขายภายในวันเดียว
 • Dealer    = เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ทำการเปิดการซื้อขายกับอีกตลาดหนึ่งเพื่อที่จะได้รับกำไรจากค่า spread
 • Deficit    = การขาดทุน
 • Delivery    = การทำการซื้อขายโดยได้รับสินค้ามาจริงๆ
 • Depreciation   = การลดค่าของสกุลเงิน
 • Derivative    = สัญญาซื้อขายจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ฟิวเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ซึ่งออฟชั่นก็เป็น  derivative ที่นิยมซื้อขายกันมากที่สุด
 • Devaluation   = การลดค่าเงินซึ่งประกาศโดยรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่
 • EURO (ECU)   = สกุลเงินยูโร European Monetary Union (EMU) ซึ่งมาแทนที่ European Currency Unit
 • Economic Indicator = สถิติที่ประกาศจากรัฐบาลเกี่ยวกับการเติบโตและความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอัตราการจ้างงาน, Gross Domestic Product (GDP), เงินเฟ้อ, ยอดค้าปลีก และอื่นๆ
 • End Of Day Order (EOD)   = รายการซื้อหรือขายตามราคาที่กำหนดไว้ รายการซื้อขายนี้จะเปิดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดวันนั้นๆ โดยทั่วไปจะเป็นเวลา 5PM ET
 • European Central Bank (ECB) = ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป
 • European Monetary Union  = จุดประสงค์ของ EMU คือการก่อตั้งสกุลเงินยูโรเพื่อใช้แทนสกุลเงินของประเทศต่างๆใน ทวีปยุโรปในปี 2002 ในวันที่ 1 มกราคา 1999 ได้เริ่มมีการทดลองใช้เงินสกุลยูโรเป็นเวลา 3 ปี และในวันที่ 1 กรกฏาคม 2002 ก็ได้มีการใช้อย่างเต็มรูปแบบ สมาชิกของ EMU ประกอบไปด้วย เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบอร์ก, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, เนเธอแลนด์, อิตาลี, สเปนและโปรตุเกส (EMU)
 • Forex, FX  (Foreign Exchange Market)  = การซื้อขายสกุลเงิน โดยการซื้อหนึ่งสกุลเงินและขายอีกสกุลเงินหนึ่งเป็นคู่
 • Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) = หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการคุ้มครองการฝากเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Federal Reserve (Fed – เฟด)     = ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา
 • First In First Out    = กฎที่รายการซื้อขายที่เปิดก่อนจะถูกปิดก่อนในกรณีที่มาร์จินไม่พอ (FIFO)
 • Flat/square   = เป็นรายการซื้อขายที่หักล้างกัน เช่น ท่านทำรายการซื้อ $500,000 และอีกรายการนึงขาย $500,000
 • Forward  = สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในราคาและวันเวลาที่ได้ตกลงไว้
 • Forward Points    = จำนวน pip ที่เพิ่มหรือหักออกจากราคาปัจจุบันเพื่อที่จะคำนวณราคาล่วงหน้า
 • Fundamental Analysis   = การวิเคราะห์แนวโน้มราคาล่วงหน้าโดยการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก
 • Futures Contract    = สัญญาแลกเปลี่ยนในการซื้อขายที่ราคาและวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ ข้อแตกต่างระหว่าง Future และ Forward คือ Future โดยปกติจะเป็น Exchange=Traded Contacts (ETC) ส่วน Forward นั้นจะเป็น Over The Counter (OTC)
 • G7   = ประเทศผู้นำในด้านอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อังกฤษ แคนาดา อิตาลี
 • Going Long   = การซื้อสินค้า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน
 • Going Short   = การขายสินค้าโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเอง
 • Good Til Cancelled Order (GTC)  = การซื้อขายสินค้าในราคาที่กำหนดไว้ รายการจะยกเลิกเมื่อมีคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น
 • Gross Domestic Product = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 • Gross National Product = ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ Gross domestic product บวกด้วยรายได้จากการลงทุนหรือการ  ทำงานต่างประเทศ
 • Hedge   = การเปิดรายการซื้อขายตรงข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงลง
 • Hit the bid   = การยอมรับการขายที่ราคา bid
 • Inflation    = สภาพเศรษฐกิจที่ราคาของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง
 • Initial Margin   = เงินประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดการซื้อขาย
 • Interbank Rates   = อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศ
 • Intervention   = การแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
 • Kiwi    = คำแสดงของสกุลเงินดอลลาร์ประเทศนิวซีแลนด์
 • LIBOR = ย่อมาจาก London Inter=Bank Offered Rate ซึ่งธนาคารต่างๆจะใช้เรท LIBOR เมื่อทำการยืมเงินจากธนาคารอื่น
 • Leading Indicators = ค่าสถิติที่ใช้คาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจล่วงหน้า
 • Leverage = เป็นอัตราส่วนเพื่อที่จะใช้คำนวณมาร์จินในการซื้อขาย
 • Limit order = เป็นรายการซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในตลาดที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
 • Liquidation = การปิดรายการซื้อขายที่มีอยู่โดยใช้วิธี offsetting transaction
 • Liquidity = ความสามารถในการรับการซื้อขายปริมาณมากๆโดยที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด
 • Long position = รายการซื้อ รายการนี้จะได้กำไรเมื่อสินค้าที่เราทำรายการมีราคาสูงขึ้น
 • Lot = หน่วยของสัญญาที่ใช้ในการเทรด
 • Margin = จำนวนเงินประกันที่ใช้ในการเปิดออเดอร์
 • Margin Call = การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์หรือดีลเลอร์เพื่อแจ้งว่ามาร์จินเหลือน้อยแล้ว
 • Mark-to-Market = การคำนวณกำไรขาดทุนของรายการซื้อขายโดยให้สะท้อนกับราคาตลาดในปัจจุบัน
 • Market Maker = ดีลเลอร์ที่ส่งราคา bid และ ask และพร้อมที่จะทำรายการซื้อขายในสินค้าต่างๆ
 • Market Risk = ความเสี่ยงจากการขึ้นลงของตลาด
 • Maturity = วันที่หมดสัญญาการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
 • Money Management (MM) = การบริหารเงินทุน
 • Net Position = จำนวนรายการซื้อขายทั้งหมดโดยไม่มีการหักล้างรายการที่เปิดตรงข้ามกัน
 • Offer (ask) = ราคาที่ดีลเลอร์ต้องการขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำศัพท์ Ask (offer) price
 • Offsetting transaction = การซื้อขายที่เปิดตรงกันข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยง
 • One Cancels the Other Order (OCO) = เป็นการประมวลผลของ 2 ออเดอร์ ถ้าออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งได้เปิดการซื้อขายแล้ว อีกออเดอร์หนึ่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
 • Open order = ออเดอร์ที่ได้รับการประมวลผลเมื่อราคาได้มาถึงราคาที่มีการตั้งซื้อขายไว้ ซึ่งปกติก็จะเชื่อมโยงกับ Good ’til Cancelled Orders.
 • Open position = เป็นรายการซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด ยังไม่มีการคิดกำไรขาดทุนจนกว่าจะปิดรายการ
 • Order = การสั่งการซื้อขายตามที่ได้ตั้งราคาไว้
 • Over the Counter (OTC) = เป็นการอธิบายถึงรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นนอกตลาด
 • Overnight Position = การซื้อขายที่เปิดข้ามวัน
 • Pips = หน่วยทีเล็กที่สุดของราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EURUSD 1 pip จะเท่ากับ 0.0001 ซึ่งอาจจะเรียกว่า Point ก็ได้
 • Political Risk = การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีผลอย่างมากต่อรายการซื้อขายของนักลงทุน
 • Position = รายการซื้อขายสุทธิของสกุลเงินนั้นๆ
 • Premium = จำนวนที่ราคาของ forward หรือ future เกินไปจากราคา spot
 • Price Transparency = การแสดงราคาให้กับนักลงทุนทุกคนเพื่อความเท่าเทียมกันในการซื้อขาย
 • Profit /Loss or “P/L” or Gain/Loss = ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ยังเปิดค้างอยู่)
 • Quote = ราคาตลาดที่แสดงเพื่อทำการซื้อขาย
 • Rally = การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากราคาได้ตกลงมาเป็นเวลาช่วงหนึ่ง
 • Range = ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • Rate = อัตราส่วนของราคาในสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหนึ่ง
 • Resistance = เป็นคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่จะทำการขายที่ราคานี้
 • Revaluation = การเพิ่มขึ้นของค่าเงินอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง ตรงข้ามกับ Devaluation.
 • Risk = ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่แน่นอน
 • Risk Management = การวิเคราะห์และใช้เทคนิคการเทรดในการลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 • Roll-Over   = กระบวนการในการซื้อขายที่มีการทิ้งไว้ข้ามวัน ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย(หรือรายได้)จากส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง 2 สกุลเงิน
 • Round trip = การซื้อและขายในสกุลเงินหนึ่งๆ
 • Settlement = กระบวนการที่รายการซื้อขายได้ถูกบันทึกไว้ ซึ่งการซื้อขายนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจริงๆก็ได้
 • Short Position = เป็นรายการซื้อขายที่จะได้กำไรเมื่อราคาของสินค้านั้นๆตกลงมา
 • Spot Price = ราคาตลาดปัจจุบัน
 • Spread = ส่วนต่างของราคา bid และ offer
 • Square = การที่มีรายการซื้อและรายการขายที่หักล้างกันทั้งหมด
 • Sterling = คำสแลงของสกุลเงินปอนด์
 • Stop Loss  (SL) = จุดที่กำหนดไว้เพื่อปิดออเดอร์  ที่ขาดทุน
 • Support Levels = เป็นแนวรับที่ตรงข้ามกับแนวต้าน (Resistance) แนวรับนี้จะเป็นแนวที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะทำการซื้อ
 • Swap = ดอกเบี้ย swap เป็นดอกเบี้ยที่เราจะได้หรือเสียไปเมื่อเราทำการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้ข้ามคืน
 • Swissy = เป็นคำศัพท์สแลงจากสกุลเงินฟรังก์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • Technical Analysis = การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ข้อมูลตลาดย้อนหลัง เช่น ราคา, ปริมาณซื้อขาย, ดอกเบี้ย และอื่นๆ
 • Tick = การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงในแต่ละครั้ง
 • Tomorrow Next (Tom/Next) = การปิดการซื้อขายสกุลเงินในวันปัจจุบันและกลับมาเปิดรายการอีกในวันถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเงินจริงๆจากการซื้อขายนี้
 • Transaction Cost = ต้นทุนในการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
 • Transaction Date = วันที่ทำรายการซื้อขาย
 • Turnover = จำนวนเงินทั้งหมดที่ทำรายการซื้อขายไปในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • Two-Way Price = การแสดงราคา bid และ offer
 • Take Profit (TP) จุดที่กำหนดไว้เพื่อปิดออเดอร์ ที่กำไร
 • US Prime Rate = อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารของสหรัฐอเมริกาให้ลูกค้าองค์กรกู้ยืม
 • Unrealized Gain/Loss = ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
 • Uptick = ราคาตลาดใหม่ที่แสดงขึ้นมาสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้
 • Uptick Rule = ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถเปิดรายการขายได้ถ้ารายการซื้อขายล่าสุดมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนกำลังจะขายต่อไป
 • Value Date = วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ในตลาด spot value date คืออีก 2 วันถัดไป หรืออาจจะเรียกว่า maturity date ก็ได้
 • Variation Margin = เงินประกันที่ทางโบรกเกอร์ให้สำรองไว้เมื่อทำการซื้อขาย
 • Volatility (Vol) = การวัดสถิติความเคลื่อนไหวของราคาในเวลาหนึ่งๆ
 • Whipsaw = เป็นรูปแบบราคาที่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ตกลงมาเร็วเช่นกัน
 • Yard = คำสแลงของพันล้าน